Lubo, bratri, Lubo!

Lubo, bratri, Lubo!
Poezie

-6 -6 -6 -6 -9 -9
8 -8 7 -8 8 7
6 6 6 6 6 6 -6 -5 7 -7 7 -8 -7
-6 -6 -6 -6 -10 -10
9 -9 8 -9 9 8
6 6 6 6 9 -9 8 -8 7 -7 7 -8 8

Refrain

-6 -6 -6 -6 -56 -56
56 -45 45 -45 456
6 6 6 6 6 -5 5 -4 4 -3 4 -4 5
-6 -6 -6 -6 -56 -56
56 -45 45 -45 456
6 6 6 6 6 -5 5 -4 4 -3 4 -4 -3

Autor: 07.02.2008
Ostrovityanin

Česká hymna - Kde domov můj

-7 7 -7 -5 -6 6 -5 5
Kde do-mov můj, kde do- mov můj?
5 5 5 7 -7 7 -7 6 5 5 5 5 7
Vo-da hu-čí po- lu – činách bo- ry šu- mí
8 -8 7 -7 -7 -7 -7 7 -7 -6 6
Po ska li nách, v sa- dě skví se ja-ra květ
-7 -7 -8 7 -7 -6 6 6 6 6 6 6-6 -7 -7 7
zem- ský ráj to na po- hled. A to je ta krá- sná ze-mě
7 7 7-7 -7 7 -7 6 8 -8 -8 -7 -5 6 5
ze- mě čés- ká do-mov můj, ze-mě čés- ká do-mov můj!

Terminator

6- 7- 7+ 7- 6+ 4+
6- 7- 7+ 7- 6+ 8+ 8-

San Francisco (John Phillips)

6 6 8 8 8 (8) (8) (7)(6)
6 6 6 8 8(8) 8(8) (7)(6)
6 (6) 6 (8)(7) (6) 6 6 5 (4)
6 6 (6)(7) 8(8) 8(8) (7)(6)

6 6 8 8 8 (8) (8) (7)(6)
6 6 8 8(8) 8(8) (7)(6)
6 (6) 6 (8)(7) (6) 6 6 5 (4)
6 (6)(7)(7) 8(8) 8(8) (7)(6)

If you're going to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair
If you're going to San Francisco
You're gonna meet some gentle people there

For those who come to San Francisco
Summertime will be a love-in there
In the streets of San Francisco
Gentle people with flowers in their hair

Припев
(9)(9)(9) 8 8(8) (9)(9)(9) 8 8(8)
7(7) 7 7 (7) 7 (7)
(9)(9)(9) 8 8 8(8) (9)(9)(9) 8 8 8(8)
7 (7) 7 7 (7) 7 (7) (8) 8 (8) 8 (8)

All across the nation such a strange vibration
People in motion
There's a whole generation with a new explanation
People in motion people in motion

Marjánko, Marjánko

Marjánko, Marjánko

Zapsal netopyyr
Kontroloval Old sweat

1.poloha / C harmonika - C Dur /

6 6 -5 -5 5 5 5 -4 5 -5
Marjánko, Marjánko, Marjánko má,

-6-6 6 6 -5-5 -5 5 -5 6
zavaž mi šáteček na uzle dva,

6 6 -5 -5 5 5 5-4 5 -5
zavaž, zavaž, zavaž, dítě zlatý,

-6-6 6 6 -5-5 -5 6 -5 5
aby se nemohl rozvázati.

Já bych ti šáteček zavázala,
jen kdyby paňmáma nebránila,
ta naše paňmáma tuze brání,
že nemáš peníze, pole žádný.

Paňmámo, paňmámo nebraňte mi
vždyť já jsem bohatší, nežli jste vy
já mám dvě poctivý zdravý ruce
a vaší Marjánky věrný srdce.