Sbohem lásko, já jedu dál

Sbohem lásko, já jedu dál
hudba a text: J.Laufer/V.Severa

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/ originál v B dur

4 5 5 -4 -4 -4 -4 -4 5 4
Jak rád bych dospal ještě jeden verš

5 -5 -5 -5 5 -4 4 -4
už svítá a čaj bych si dal

-4 5 -5 6 -5 -5 5 -4 4 -4
ještě jednou jsou tvá ústa můj terč

5 -4 4 4 -3 4 -4 4
Sbohem lásko já jedu dál

4 5 5 5 -4 -4 -4 -4 -4 5 4
Šedá dálnice a náklad za zády
3 3 -5 -5 -5 5 5 5 5 -4
je můj svět který někdo zmapoval
-4 5 -5 6 -5 -5 5 -4 4-4
Svět tiráků skoupí na parádu
5 -4 4 4 -3 4 -4 4
Sbohem lásko já jedu dál

Rec: Plnou nádrž prosím
Je tu někde telefón ?
Haló haló to jsem já lásko
Je poledne a já už bych spal
Ten čaj už jsem vypil
A tu naši písničku už stokrát přespíval
Tak sbohem lásko já jedu dál

Už týden jedu kolem známych míst
doma sníh tady jižní karneval
Z mých pohledů budou si pošťáci číst
Sbohem lásko, já jedu dál

Hmm ..,
Sbohem lásko, já jedu dál

S nákladem vůní ti jedu vstříc
Na příšti jízdu se mnou se zbal
Aby já víc už nemusel nad ránem říct:
Sbohem lásko, já jedu dál

Ná ..
Nana ..
Ná ..
Hmm..
Sbohem lásko, já jedu dál

Rec.: Nalej mi, nalej mi kamaráde plnou
jak už to bývá s kytkou jsem po čtyřech schody bral
A věř mi že zvonil jsem dlouho
Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, ach,
tak jsem řek jenom:
Sbohem lásko, já jedu dál

Just A Closer Walk With Thee

6 6 -6 5 6 6 -5
I am weak but Thou art strong,

-8 7 -7 6 -6 7 -6 6
Je-sus, keep me from all wro-ng.

8 8 8 7 -8 8 -8 7
I'll be sat-is-fied as lo-ng

7 -6 6 6 6 -6 -7 7
As I walk, dear Lord, close to Thee.

6 6 -6 5 6 6 -5
Just a clos-er walk with Thee,

-8 7 -7 6 -6 7 -6 6
Grant it, Je-sus, is my ple-a.

8 8 8 7 -8 8 -8 7
Dail-y walk-ing close to The-e,

7 -6 6 6 6 -6 -7 7
Let it be, dear Lord, let it be.

Gee Baby, Ain't I Good To You

8 -7 7 -8 6 -6 -7 7 -6 -7
Love makes me treat you the way that I do
-7 -7 6 -7 -7 -6 6 6
Gee baby, ain't I good to you
-7 8 -7 7 -8 6 -6 -7 7 -6 -7
There's nothin' too good for the boy that's so true
-7 -7 6 -7 -7 -6 6 6
Gee baby, ain't I good to you
-6 -6 6 -6 -6 6 -7 -6
Bought you a fur coat for Christmas
-6 -7 8 -8
A diamond ring
8 -7 -7 -7 -7
A Cadilac car
-6 -6 6 -5
An' everything
8 -7 7 -8 6 -6 -7 7 -6 -7
Love makes me treat you the way that I do
-7 -7 6 -7 -7 -6 6 6
Gee baby, ain't I good to you

My Old Kentucky Home

My Old Kentucky Home

5 5 5 4
The sun shines bright

-4 5 -5 5 -5 -6 6
in the old Ken-tuck-y home.

-5 5 -4 4
'tis sum-mer the

4 -3 4 -4
dark-ies are gay.

-4 5 5 4
The corn top's ripe

-4 5 -5 5 -5 -6 6
and the mea-dow's in the bloom,

4 -4 5 5
While the birds makin'

-4 4 5 -4 4
mus-ic all the day.

5 5 5 4
The young folk roll

-4 5 -5 5 -5 -6 6
on the lit-tle cab-in floor.

-5 5 -4 4
All mer-cy all

4 -3 4 -4
hap-py and bright.

-4 5 5 4
By'n by hard times

-4 5 -5 5 -5 -6 6
come a knock-in' at the door.

4 -4 5 4 -5 5 -4
Then my old Ken-tuck-y home,

-3 4
good night.

6 5 -5 -6 6 5 -4
Weep no more my la-dy, oh,

4 -4 4 -3 4
Weep no more to-day.

4 -4 5 5 4
We will sing one song

-4 5 -5 5 -5 -6 6
of my old Ken-tuck-y home,

4 -4 5 4 -5 5 -4
For the old Ken-tuck-y home

-4 -3 4
far a-way.

Georgia On My Mind

-6 7 -6 6 -6 -8 -6 6
geor-gia, geor-gia, the whole day thru;

-5 6 -6 7 8
just an old sweet song

-8 -7 -8 -6 6 7
keeps geor-gia on my mind

-6 7 -6 6 -6 -8 -6 6
geor-gia, geor-gia, a song of you

-5 6 -6 7 8
comes as sweet and clear

-8 -7 -4 -6 -6 -5
as moon-light thru the pines

-4 -5 6 -6 -5 -4 -5
oth-er arms reach out to me

-4 5 6 -6 7 -6 -7
oth-er eyes smile ten-der-ly

-4 -5 6 -6 7 -8 8
still in peace-ful dreams i see

-8 7 -6 7 7 -6 6
the road leads back to yo-u

-6 7 -6 6 -6 -8 -6 6
geor-gia, geor-gia, no peace i find

-5 6 -6 7 8
just an old sweet song

-8 -7 -4 -6 -6 -5
keeps geor-gia on my mind