Dávej vinu dálkám

DÁVEJ VINU DÁLKÁM
hudba: A.Sigmund

text : M.Bukovič
zpěv : M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha + 6.poloha /hra na 2 harmoniky/ orig.C dur

C tune 5 -4 4 -6 6 5 6 5 4 5
Vlak v dálce houká honí jízdní řád

5 -4 4 7 -6 6 -5
přes širou pláň do polí

6 6 -5 6 5 -4 -4 4 4 5 6 -6
dál mě lá-ká lou-ka kde v trá-vě mů-žu spát

-6 -5 5 -4 7 -7 -6 6
u hor-ské říč-ky v ú-do-lí

5 -4 4 -6 6 5 6 5 4 5
Tak jak mám v plánu sbalím sta-rý vak

5 -4 4 7 -6 6 -5
půjdu svým snům trochu blíž

6 6 -5 6 5 -4 -4 4 4 5 6 -6
ne-u-vi-díš k ránu jak od-vá-ží mě vlak

7 -6 -5 6 -6 4 ---3 4
protože ráno dlou-ho spíš

G tune -9 -8 -9 9 -9 -8 -8 7
Ref: Dálkám dávej vi-nu dálkám

-9 -8 -9 9 -9 -5 -6
stráním kde mě lá ká stín

-7 -6 6 -9 8 -9 8 -8
dálkám dávej vinu dálkám

-8 -9 -8 7 -8 -5 -4 -5
a říč-kám kde mi zpívá mlýn

2. Znám jarní vlání, žlutý letní lán
podzimní kouř, zimní sníh.
Nikde nemám stání a dálky dobře znám,
protože kráčí v patách mch

Ref: Dálkám, dávej vinu dálkám.... 2x

Poslední kovboj

POSLEDNÍ KOVBOJ
hudba: Z.Rytíř

text: Z.Rytíř
zpěv : M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha / C harmonika - C dur / orig. G dur

4 -4 5 -5 5 -4 4 3 3
Snad jsem si zmýlil od-jezd vlaku

5 5 5 -5 5 -4 4 -3
měl zpož-dě-ní--í snad sto let

-4 -4 -4 5 -4 -4 -3 ---3 3 3
já měl na-mí-ře-no k tá-bo-rá-ku

-4 -4 -4 5 -4 -3 ---3 3
co měl se konat na-pos-led

5 5 5 -5 5 -4 4 3 3
a místo něj kouř ná-kla-ďá-ků

5 5 6 -5 5 5 -4 -4 4
mě v tomhle kou-tě při-ví-tá-á

-4 -4 5 -5 5 -4 4 -3 -3
a louky pl-ný pa-ne-lá-ků

-4 -4 -4 5 -4 4 -3 4
skrz kte-rý slunce pro-sví-tá

6 6 6 -6 6 -5 5 4 -5
Ref: Tak při-jí-ždí poslední kovboj

-5 -5 -5 6 -5 -5 4 5
somb-ré-ro vmáč-klé do če-la

5 5 5 -5 5 -5 5 -4 -4
zchvácená her-ka lí-ně kráčí

-4 -4 -4 -4 5 -4 4 -4 5
jako by dál nést ho nech-tě-la

6 6 6 -6 6 -5 5 4 -5
tak při-jíž-dí pos-led-ní kov-boj

-5 -5 -5 6 -5 -5 4 5
a ne-rad vrá-ží do li-dí

5 5 5 -5 5 -5 5 -4 -4
tak při-jíž-dí pos-led-ní kov-boj

-4 -4 -4 5 -4 4 -3 4
a nik-do z vás ho ne-vi-dí

Snad jsem si zmýlil čísla vlaků
co odjížděly do mých snů
do prašných cest a do bodláků
z mých oblíbených románů
kde slunce z rozedraných mraků
tančí na hlavních pistolí
snad jsem si zmýlil čísla vlaků
tohle je jiný údolí

Ref: /:Tak přijíždí poslední kovboj :/

Jó třešně zrály

Jó třešně zrály americká lidová

slova: I.Fischer
zpěv W.Matuška

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

5 5 -4 4 4 -4 -4 -4 -5 5 5
Jó třešně zrály zrovna třešně zrály

5 6 5 -4 4 -3---3 4 -4 4 5 -4 4
sladký třešně zrá-á-ly a vlahej vítr vál

5 5 5 -4 4 4 -4 -4 -4 -5 5 -4 4
a já k horám v dáli k modrejm horám v dá-á-li

5 6 5 -4 4 -3---3 4 -4 4 5 -4 4
sluncem který pá-á-lí tou dobou stádo hnal

5 5 -4 4 4 -4 -4 -4 -5 5 5
R: Jó třešně zrály zrovna třešně zrály

5 6 5 -4 4 -3---3 4 -4 4 5 -4 4
sladký třešně zrá-á-ly a jak to bylo dál

Tam jak je ta skála ta velká bílá skála
tak tam vám holka stála a bourák opodál
a moc sa na mne smála zdálky už se smála
i zblízka se pak smála a já se taky smál

R: Jó třešně zrály ...

Řekla že už dlouho mě má ráda dlouho mě má ráda
dlouho mě má ráda abych prej si ji vzal
ať nechám ty svý stáda že léta pilně střádá
jen abych ji měl rád a žil s ní jako král

R: Jó třešně zrály ...

Pokud je mi známo já řek jenom dámo
milá hezká dámo zač bych potom stál
ty můj typ nejsi já mám svoji Gracie
moji malou Gracie a tý jsem srdce dal

R: Jó třešně zrály

Jó u tý skály dál třešně zrály
sladký třešně zrály a vlahej vítr vál
a já k horám v dáli k modrejm horám v dáli
sluncem který pálí jsem hnal svý stádo dál