Jesse James

Jesse James Greenhorns / White Stars / Traditional / St. Mareš

zapsal Petkon

A.varianta první s bendingem

1.poloha / C harmonika - C dur/

3 4 5 5 5 5 5 -4 4 4 4 4 3
Jesse James chlapík byl hodně lidí odpravil

3 3 4 5 6 5 -4
vlaky přepadával rád

6 -5 5 5 5 5 5 -4 4 4 4 3
bohá-čům u-měl brát chudá-kům dával zas

3 4 5 5 5 -4 -4 5 -4 4
přál bych vám a-byste ho mohli znát

4 -5-5 -5-5 -5 -5-5 5 5 5 -4 4
R: Jó Jesse ženu svou tady nechal u-bo-hou

4 4 4 5 6 5 -4
a tři děcka říkám vám

6 -5 5 5 5 5 -4 4 4 ---3 4 4 ---3 3
a-le tenhle přítel ha-dí ten vám Jesse zra-dí

4 5 5 5 -4 -4 5 -4 4
já vím tenkrát v noci prásk ho sám

Jednou vám byla noc měsíc tenkrát svítil moc
když tu vláček zůstal stát
kdekdo ví že ten vlak přepad James kabrňák
Jesse sám se svým bráchou akorát

R: Jó Jesse ženu svou ...

Jedenkrát Jesse James sedí doma za stolem
a svým dětem vypráví
Robert Ford v nočních tmách připlíží se jako vrah
a von vám Jesse Jamese odpraví

R: Jó Jesse ženu svou ...

R: Jó jesse ženu svou ...

B.varianta druhá bez bendingu

2.poloha / C harmonika - G dur /

-4 6 -7 -7 -7 -7 -7 -6 6 6 6 6 -4
Jesse James chlapík byl hodně lidí odpravil

-4-4 6 -7-8-7 -6
vlaky přepadával rád

-8 7 -7 -7-7 -7 -7 -6 6 6 6 -4
bo-háčům u-měl brát chudá-kům dával zas

-4 6 -7 -7-7 -6 -6 -7 -6 6
přál bych vám a-byste ho mohli znát

6 7 7 7 7 7 7 7 -7 -7 -7-6 6
R: Jó Jesse ženu svou tady nechal u-bo-hou

6 6 6 -7 -8-7 -6
a tři děcka říkám vám

-8 7 -7 -7 -7 -7 -6 6 6 5 6 6 5 -4
a-le tenhle přítel ha-dí ten vám Jesse zradí

6 -7 -7 -7 -6 -6 -7 -6 6
já vím tenkrát v noci prásk ho sám

Severní vítr

SEVERNÍ VÍTR -
hudba: J.Uhlíř -
text: Z. Svěrák

(Z filmu Vrchí prchni)

Zapsal Old sweat

1.poloha / C harmonika - C dur/
2.poloha / C harmonika - G dur/

(2.pol) -1 -4 -4 -4 -4 -4 4 -3 -3 -3 -3 -3
(1.pol) 3 6 6 6 6 6 -5 5 5 5 5 5
1. Jdu s dě-ra-vou pa-tou, mám ho-re-čku zla-tou,

---3 3 3 3 3 3 2 -1
-4 4 4 4 4 4 ---3 -2
jsem chu-dý jsem sláb ne - mo - cen

-1 -4 -4 -4 -4 -4 4 -3 -3 -3 -3 -3
-2 6 6 6 6 6 -5 5 5 5 5 5
a hla-va mně pá-lí, a v mo-dra-vé dá-li

---3 3 3 -3 ---3 3 ---3 3
-4 4 4 5 -4 4 -4 4
se lesk-ne a třpy- tí můj sen.

-1 -4 -4 -4 -4 -4 4 -3 -3 -3 -3 -3
3 6 6 6 6 6 -5 5 5 5 5 5
2. Kraj pod sně-hem ml-čí, tam sto-py jsou vl-čí,

---3 3 3 3 3 3 2 -1
-4 4 4 4 4 4 ---3 -2
tam zby-teč-ně bu-deš mi psát,

-1 -4 -4 -4 -4 -4 4 -3 -3 -3 -3 -3
-2 6 6 6 6 6 -5 5 5 5 5 5
sám v dře-vě-né bou-dě sen o zla-té hrou-dě

---3 3 3 -3 ---3 3 ---3 3
-4 4 4 5 -4 4 -4 4
já ne-chám si ti- síc- krát zdát.

6 6 6 -3 4 -4 5 5 -4 -4 -4 -4 4 -3 ---3
7 7 7 5 -5 6 -6 -6 6 6 6 6 -5 5 -4
R: Se-ver-ní ví-tr je kru-tý, po-čí-tej, lá-sko má, s tím,

6 6 6 -3 4 -4 5 5 5 -4 4 -3 -2 -3 ---3 3
7 7 7 5 -5 6 -6 -6 -6 6 -5 5 4 5 -4 4
k nohám ti dám zla-té pru-ty, ne-bo se vů-bec ne-vrá-tím.

3. Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem,
já slyším je výt blíž a blíž,
už mají mou stopu, už větří, že kopu
si hrob a že stloukám si kříž.

4. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén
a opustil tvou krásnou tvář,
má plechovej hrnek, v něm pár zlatej zrnek
a nad hrobem polární zář.

R: Severní vítr je krutý......

Rodné údolí

Rodné údolí

hudba : tradicionál
text: E.Knos

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

3 4 5 5 5 5 -4 5 -4 4
Cesta má přede mnou v dáli mi-zí

3 4 5 5 5 6 -5 5 -4
každý krok v srdci mém za--bo-lí

6 -5 5 5 -4 4 -4 5 6 -5
za-krát-ko bude mi všechno ci-zí

6 -5 5 5 -4 -4 5 -4 4
nespat-řím své rodné ú-do--lí

3 4 -4 5 5 -4 4 -5 -5 6 -5
R.: Já volám na-shleda--nou na-shleda-nou

5 5 5 5 -4 -4 5 -4 4
na-shleda-nou rodné ú--do--lí

3 4 -4 5 5 -4 4 -5 -5 6 -5
já volám na-shleda--nou na-shleda-nou

5 5 5 5 -4 -4 5 -4 4
při vzpomínce srdce za-bo--lí

Oči mé nevidí jak se stmívá
nevidí co jsem měl tolik rád
jediné co mi teď ještě zbývá
rodnému údolí sbohem dát

R.: Já volám nashledanou nashledanou …

Proč se den za každou nocí vrací
proč se čas na chvíli nezastaví
nemusel bych ti své sbohem dáti
kdyby dnešní den navěky byl

R.: Já volám nashledanou nashledanou …