Romance Nina

Romance Nina (skladatel Ivan Burliaev) z filmu "Jsme z budoucnosti"

-7 +7 -7 +7 +8 -8 +7 -7 +7
-7 +7 -7 +7 +9 -9 +8 -8 -8 +8
-8 +8 -8 +8 +9 -9 +8 -8 +7
-7 -8 -9 +8 -6 +7 -7 -7 -6

When I Fall In Love

3 4 -5 5 4 3 4 -5 5 4 -4
When I fall in love, it will be forever,

3 4 -6 6 -5 5 -4
Or I'll never fall in love.

5 -5 6 4 4 4 5 -4
In a restless world like this is

5 -5 6 5 -5 6 5 -5 6
Love is ended before it's begun,

-5 6 -6-4 -4 -4 -5 5
And too many moonlight kisses

-5 6 -6 -5 6 -6 -5 -6 6
Seem to cool in the warmth of the sun.

3 4 -5 5 4 3 4 -5 5 4 -4
When I give my heart, it will be completely

3 4 -6 6 -5 5 -4
Or I'll never give my heart.

5 -5 6 4 4 4 -7 -6
And the moment I can feel that

4 -6 6 -6 -5
You feel that way too,

5 3 4 -5 5 4 -4 4
Is when I fall in love with you.

Marjánko, Marjánko

Marjánko, Marjánko

Zapsal netopyyr
Kontroloval Old sweat

1.poloha / C harmonika - C Dur /

6 6 -5 -5 5 5 5 -4 5 -5
Marjánko, Marjánko, Marjánko má,

-6-6 6 6 -5-5 -5 5 -5 6
zavaž mi šáteček na uzle dva,

6 6 -5 -5 5 5 5-4 5 -5
zavaž, zavaž, zavaž, dítě zlatý,

-6-6 6 6 -5-5 -5 6 -5 5
aby se nemohl rozvázati.

Já bych ti šáteček zavázala,
jen kdyby paňmáma nebránila,
ta naše paňmáma tuze brání,
že nemáš peníze, pole žádný.

Paňmámo, paňmámo nebraňte mi
vždyť já jsem bohatší, nežli jste vy
já mám dvě poctivý zdravý ruce
a vaší Marjánky věrný srdce.

Can the Circle be Unbroken

6 -6 7 8 8 -8 7 8
I was stand-ing by the win-dow

8 -8 7 -8 7 -6 6
On a cold and cloud-y day,

6 -6 7 7 8 9 9 8
When I saw the hearse come roll-ing

8 -8 7 7 7 -8 8 -8 7
for to car-ry my moth-er a-way.

chorus

6 -6 7 8 8 -8 7 8
Can the cir-cle be un-bro-ken,

8 -8 7 7 7 7 -6
By and by, Lord, by and by?

6 -6 7 7 8 9 9 8
There's a bet-ter home a-waiting

8 -8 7 7 -8 -8 7
In the sky, Lord, in the sky.

Stánky

Stánky

hudba a text J. Nedvěd
zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

6 6 6 -5 6 -6 6 -5
U stánků na levnou krásu,

5 5 5 5 -4 5 -5 5-4
postávaj a smějou se času

4 4 4 4 3 5 5 5 5 -4 4 4
s cigaretou a holkou, co nemá kam jít.

6 6 6 6 6 -5 6 -6 6 -5
Skleniček pár a pár tahů z trávy,

5 5 5 5 5 -4 5 -5 5 -4
uteče den, jak večerní zprávy,

4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 -4 4 4
neuměj žít a bouřej se a neposlouchaj.

4 -6 -6 -6 -6 -6 6 6 6 -6 6
R: Jen zahlídli svět, maj na duši vrásky,

-5 5 5 5 -4 5 -5 5 -4
tak málo je, málo je lásky,

4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 -4 4 4
ztracená víra hrozny z vinic neposbírá.

6 6 6 -5 6 -6 6 -5
U stánků na levnou krásu

5 5 5 5 -4 5 -5 5 -4
postávaj a ze slov a hlasů

4 4 4 3 5 5 5 5 5 -4 4 4
poznávám, jak málo jsme jim stačili dát.

R: Jen zahlídli svět ... (2x)