Řekni, kde ty kytky jsou

Řekni, kde ty kytky jsou

hudba: P.Seeger
text: J.Fikejzová

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

6 -6 6 -5 5 -4 4 7 7 7 -8 -7 -6 6
Řekni kde ty kytky jsou co se s nima mohlo stát

6 -6 6 -5 5 -4 4 -5 -5 5 -4
řekni kde ty kytky jsou kde mo--hou být

6 -6 6 -5 5 -4 4 7 7 7 -8 -7 -6 6
dívky je tu během dne o--tr-haly do jed-né

-6 -5 -4 4 5 6 -6 -5 5 -4 4 4
kdo to kdy po-chopí kdo to kdy po-chopí

Řekni kde ty dívky jsou co se s nima mohlo stát
řekni kde ty dívky jsou kde mohou být
muži si je vyhlédli s sebou domů odvedli
kdo to kdy pochopí kdo to kdy pochopí

Řekni kde ti muži jsou co se s nima mohlo stát
řekni kde ti muži jsou kde mohou být
muži v plné polní jdou do války za zemi svou
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí

A kde jsou ti vojáci co se s nima mohlo stát
a kde jsou ti vojáci kde mohou být
řady hrobů v zákrytu meluzína kvílí tu
kdo to kdy pochopí kdo to kdy pochopí

Řekni kde ty hroby jsou co se s nimi mohlo stát
řekni kde ty hroby jsou kde mohou být
co tu kytek rozkvétá od jara do léta
kdo to kdy pochopí kdo to kdy pochopí

Řekni kde ty kytky jsou co se s nima mohlo stát
řekni kde ty kytky jsou kde mohou být
dívky je tu během dne otrhaly do jedné
kdo to kdy pochopí kdo to kdy pochopí

Man who sold the world - Nirvana

man who sold the world
5 5 5 -4D 5 -5 5 -4D
...na konci je možné zahrát
5 5 5 -4D 5 -5 5 -4 5D

D- dlouhá nota

Terminator

6- 7- 7+ 7- 6+ 4+
6- 7- 7+ 7- 6+ 8+ 8-

California Here I Come

7 7 7 7 -8 7 -6
Cal-i-for-nia, here I come.

6 6 6 6 -6 6 5
Right back where I start-ed from.

6 -6 6 -6 -7 -6 -7 7 -8 6
Where bow-ers of flow-ers bloom in the sun.

6 -6 6 -6 -7 -6
Each morn-ing at dawn-ing

-7 7 7 -8 6 6 -6
bird-ies sing and ev-'ry-thing.

-7 7 7 7 7
A sun-kissed miss said,

-8 7 -6
Don't be late.

6 6 6 6 -6 6 5
That's why I can hard-ly wait.

-5 6 -6 7 8 -8 7
O-pen up that Gold-en Gate

-6 -7 7 -6 7 -8 7
Cal-i-for-nia, here I come.

Italská hymna

>===
3 3 -3'' 3 5 5 -5 5
5 6 -5 5 -4 5 -4 4
3 3 -3'' 3 5 5 -5 5
5 6 -5 5 -4 5 -4 4

5 5 -3 -3 4 -4 4 -4 5
4 -4 5 -5 -4 5 -5 6

3 3 -3'' 3 5 5 -5 5
5 6 -5 5 -4 4 4 4
4 4 4 -4 5 -5 6

-4

5 5 -4 -5 5 6 6 -5 -6 6
6 -6 -7 7 6 -5 6 -5 5 -5
-4 -4 5 6 -5 -6 -6 6 -7 -6
-8 -8 7 -7 -7 -6 6 6 -5 5

5 5 -4 -5 5 -4 4 -3 -4 4
6 6 -5 -6 6 6 -5 5 -5
-6 -6 6 -7 -6 6 6 -5 -6 6
5 5 -4 -5 -6 -7 7 7 7 7
===