Chajda malá

Chajda malá anonym

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 6 -6 -6 6 6 6 6 -5 -5 6 5
5 5 -5 -5 5 5 5 5 -4 -4 5 4
/:V dáli za ho-ra-ma stojí chajda malá :/

-6 -6 7 7 6 6 6 7 -7 -7 -8 7
-5 -5 -6 -6 5 5 5 5 6 6 -5 5
/:pod ní te-če řeka nad ní stojí ská-la :/

/:Jednou přišla voda vzala chajdu malou :/
/:teď dva kamarádi nemaj si kde lehnout :/

/:Smutně bloudí světem hledaj chajdu svoji :/
/:tam kde chajda stála černá skála stojí :/

/:Neplač kamaráde pro tu chajdu malou :/
/:dřív než jaro přijde postavíme novou :/

Abraham, Martin and John

4 4 4 4 6 6 6 -6 -6 6 6 5
Has an-y bo-dy here seen my old friend A-bra-ham?

7 -7 -6 -7 -6 6 6
Can you tell me where he's gone?

7 7 7 7 7 -7 6
He freed a lot-ta peo-ple

6 6 -6 -6 -6 -6 -6 6 5
but it seems the good they die young

4 -4 5 5 5 -4 4 -4 4
but I just looked a-round and he's gone

verse 2.

4 4 4 4 6 6 6 -6 -6 6
An-y body here seen my old friend John?

Can you tell me where he's gone?
He freed lotta people but it seems the good they die young
I just looked around and he's gone

verse 3.

4 4 4 6 6 6 -6 -6 6 6
An-y body here seen my old friend Mar-tin?

Can you tell me where he's gone?
He freed lotta people but it seems the good they die young
I just looked around and he's gone

7 7 7 -7 6 -7 -7 4 -4
Did-n't you love the things that they stood for?

7 7 7 -7 6 -7 6 4 -4 5 6 5
Did-n't they try to find some good for you and me?

5 -4 6 -4
And we'll be free

7 -7 -6 6 -6 6 -6 -6 7
Some day soon, it's gon-na be one day

verse 4
7 7 7 7 -7 6 6 -6 -6 6 5
An-y-bo-dy here seen my old friend Bob-by?

4 7 -7 -6 6 -5 5 -4
Can you tell me where he's gone-?

4 7 7 7 7 -7 6 6 -6 6 -5 6
I thought I saw him walk-in' up ov-er the hill

5 -5 -5 -5 5 -4 4 4
With A-bra-ham, Mar-tin, and John

Crying In The Chapel

4 4 -4 5 6 -6 7 -8 -8
You saw me cry-ing in the chap-el

-8 -8 8 -8 7 -6 7 7
The tears I shed were tears of joy.

6 6 -6 7 -6 6 5 -4 5 -4
I know the mean-ing of con-te-nt-ment.

-4 4 -4 5 4 3 4 4
Now I am hap-py with the Lord.

4 -4 5 6 -6 7 -8 -8
Just a plain and sim-ple chap-el,

-8 -8 8 -8 7 -6 7 7
Where hum-ble peo-ple go to pray,

6 6 -6 7 -6 6 5 -4 5 -4
I pray the Lord that I'll grow stro-ng-er,

4 -4 5 4 3 4 4
As I live from day to day.

4 -4 5 6 -6 7 -8 -8
Now I'm hap-py in the chap-el,

-8 -8 8 -8 7 -6 7 7
Where peo-ple are of one ac-cord,

6-6 7 -6 6 5 -4 5 -4
W-e gath-er in the ch-ap-el,

4 -4 5 4 3 4 4
Just to sing and praise the Lord.

Sbohem lásko, já jedu dál

Sbohem lásko, já jedu dál
hudba a text: J.Laufer/V.Severa

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/ originál v B dur

4 5 5 -4 -4 -4 -4 -4 5 4
Jak rád bych dospal ještě jeden verš

5 -5 -5 -5 5 -4 4 -4
už svítá a čaj bych si dal

-4 5 -5 6 -5 -5 5 -4 4 -4
ještě jednou jsou tvá ústa můj terč

5 -4 4 4 -3 4 -4 4
Sbohem lásko já jedu dál

4 5 5 5 -4 -4 -4 -4 -4 5 4
Šedá dálnice a náklad za zády
3 3 -5 -5 -5 5 5 5 5 -4
je můj svět který někdo zmapoval
-4 5 -5 6 -5 -5 5 -4 4-4
Svět tiráků skoupí na parádu
5 -4 4 4 -3 4 -4 4
Sbohem lásko já jedu dál

Rec: Plnou nádrž prosím
Je tu někde telefón ?
Haló haló to jsem já lásko
Je poledne a já už bych spal
Ten čaj už jsem vypil
A tu naši písničku už stokrát přespíval
Tak sbohem lásko já jedu dál

Už týden jedu kolem známych míst
doma sníh tady jižní karneval
Z mých pohledů budou si pošťáci číst
Sbohem lásko, já jedu dál

Hmm ..,
Sbohem lásko, já jedu dál

S nákladem vůní ti jedu vstříc
Na příšti jízdu se mnou se zbal
Aby já víc už nemusel nad ránem říct:
Sbohem lásko, já jedu dál

Ná ..
Nana ..
Ná ..
Hmm..
Sbohem lásko, já jedu dál

Rec.: Nalej mi, nalej mi kamaráde plnou
jak už to bývá s kytkou jsem po čtyřech schody bral
A věř mi že zvonil jsem dlouho
Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, ach,
tak jsem řek jenom:
Sbohem lásko, já jedu dál

Ptáčata

Ptáčata

hudba a text J.Nedvěd
zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

-4 -4 -4 4 -4 -4 5 -4 4 4 3
Na kolejích stála a za uchem květ

-4 4 4 4 -4 4-4 4
vlasy trávou zavázaný

-4 -4 -4 4 -4 5 -4 4 4 3
s kytarou na zádech strun už jen pět

-4 -4 -4 5 -4 4 4 4
hezký o-či uplakaný

Opuštěnejch ptáčat plnej je svět
hnízda hledaj neví co dál
vyšlápli jsme ránem a v neděli zpět
za tejden jsem u trati stál

-5 5 4 4 5 6 6 5
R: Ví--íš holky těžší to maj

-4 4 4 5 4 4 4
víš holky těžší to maj

Říkal jsem jí štístko zatoulaný
vždycky smála se a začala hrát
o potocích v trávě a o znamení
co lidi uměj ze zloby dát

R: Víš holky těžší to maj ...

Na kolejích stála a za uchem květ
vlasy trávou zavázaný ...