Spi

Ukolebavka Spi, mou radost jit spat

5 (5) 5 (4) 4 (4) 4

4 (5) (5) (5) 6 (6) 6

(4) (4) (4) (4) 5 (4) (5)

5 5 5 (5) 5 (5) 6

(6) (6) (6) (6) (5) (6) 7

6 6 6 6 5 6 7

(5) 6 (5) 5 (5) 5 (4)

5 (5) 5 (4) 4 (4) 4

Autor: 30.08.2007
Bazalka

Smoke on the water

(3) (4) 5 (3) (4) (5) 5 (3) (4) 5 (4) (3)

Nachodsky zamecek

Náchodský zámeček

zapsal netopyyr
kntroloval Old sweat

1.poloha / C harmonika - C Dur /

4 5 6 6 -6 6 5 6 -5 5-5-4
[:Náchodský zámeček vršku kulatého :]

-5-5 -5 -5 5 -4 5 6 -5 5 -5-6 6
a už mě má milá vezou, vezou z něho

-5-5 -5 -5 5 -4 5 6 -5 5 -4 4
a už mě má milá vezou, vezou z něho

[: Vezou, vezou, vezou na vraným koníčku :]
pojď, podej, má milá, podej mi ručičku
pojď, podej, má milá, podej mi ručičku.

[: Ručičku podala, do pláče se dala :]
"Kéž jsem tě, můj milej, nikdá nepoznala!"
"Kéž jsem tě, můj milej, nikdá nepoznala!"

Dove - Kadeti

-6 -7 +7 +7 -6 +5
-6 -7 +7 +7 -6 -5
-7 -8 -8 -8 -7 +6
+7 -7 -6

Love me tender

ELVIS PRESLEY - LOVE ME TENDER

Verze I
Love me ten-der, Love me sweet,
4 5 -4 5 5- 4- 5-

Ne-ver let me go.
5 4- 3- 4- 5+

You have made my love com-plete
4+ 5+ 4- 5+ 5- 4- 5-

And I love you so
5+ 4- 3- 4- 5+

Love me tender, Love me true,
6+(n krat)

All my dreams ful - fil.
6+ 5- 5+ 5- 6+

For my darling I love you
6+ 6+ 6- 6+ 5- 3- 5-

And I al - ways will.
5+ 4- 6+ 5- 5+

Verze II
6 7 -7 7 -8 -6 -8
Love me ten-der, love me sweet,

7 -7 -6 -7 7
nev-er let me go.

6 7 -7 7 -8 -6 -8
You have made my life com-plete

7 -7 -6 -7 7
and I love you so.

8 8 8 8 8 8 8
Love me ten-der, love me true,

8 -8 7 -8 8
All my dreams ful-fill

8 8 -9 8 -8 -6 -8
For my dar-lin' I love you,

7 -7 -6 -7 7
and I al-ways will.