Santa Lucia

6 6 7 7-7-7
-5 -5 -6-6 6
5 -6 66-5-5
-5 5 -4 -6 6

-- 2 krat

8 7 6 -5 5 -8
-8 -7 -6 -6 6
87 76 65 -5 -8-8
-8 8 -7-8 7

Chajda malá

Chajda malá anonym

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 6 -6 -6 6 6 6 6 -5 -5 6 5
5 5 -5 -5 5 5 5 5 -4 -4 5 4
/:V dáli za ho-ra-ma stojí chajda malá :/

-6 -6 7 7 6 6 6 7 -7 -7 -8 7
-5 -5 -6 -6 5 5 5 5 6 6 -5 5
/:pod ní te-če řeka nad ní stojí ská-la :/

/:Jednou přišla voda vzala chajdu malou :/
/:teď dva kamarádi nemaj si kde lehnout :/

/:Smutně bloudí světem hledaj chajdu svoji :/
/:tam kde chajda stála černá skála stojí :/

/:Neplač kamaráde pro tu chajdu malou :/
/:dřív než jaro přijde postavíme novou :/

MC Hammer - You Can't Touch This

8- 7+ 7- 6- 5+ 6+ 7- 6-

Pro harmoniku G
6 -5 5 4
-6 4
5 4

Angels In The Room

4 4 4 4
She's close to death,

4-4 5 6 6 6 5 -4 4
but she is not a-fr-ai-d,

4 4 -4 -4 -4 -4 5 -4
An-gels wait-ing for the or-der

-4 4 4 4 4 4
to car-ry her a-way,

3 4 4 4 4 5 4 3
They're gath-ered 'round her bed-side,

4 -4 5 6 6 6 5 -4 4
She's the on-ly one who s-e-e-s,

-3 4 5 -4 4 -4 5 4
She will draw her fin-al breath

4 4 -4 -4 5 -4 4
and a-way with them she'll leave.

-6 -6 -7 -7 -6 6 -5
An-gels in the r-o-o-m,

6 -6 6 6 -6 5
She's run her fin-al race,

4 5 6 -6 -6 -7 -7 -6 6 -5
They've come to car-ry her to he-av-en

-5 6 -6 6 6 5 -4
there to see her Sav-ior's face,

-6 -6 -7 -7 -6 6 -5
An-gels in the r-o-o-m

-5 -5 6 -6 6 6 -4 5 -4 4
to take her to her great re-w-a-rd

4 4 -4 5 -5 -5 5 -4 4
No need for sad-ness or g-l-o-om,

4 -4 5 5 -4 -4 4
there are an-gels in the room.

Happy Trails

6 6 9 9 8
Hap-py Trails to you

6 -6 6 -6 6 -7
Un-til we meet a-gain,

6 6 9 9 -8
Hap-py Trails to you,

6 -8 6 -8 6 8
Keep smil-in' un-til then.

9 9 8 8 -8 -8
Who cares a-bout the clouds

7 -6 7 9 -9
When we're to-geth-er?

8 8 -8 -8 -7
Just sing a song and

-7 -6 -6 -6 8 -8
bring the sun-ny weath-er.

6 6 9 9 8
Hap-py Trails to you

-9 9 -10 -7 7
Til we meet a-gain.