Povídej

Povídej

hudba: P.Novák
text: I.Plicka
Petr Novák

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika – C dur /

5 5 5 5 -4 5 -4 -4 -4 -4 5 -5 5
Po-ví-dej jestli tě má hodně rád víc než já

5 5 5 5 -4 5 -4 -4 -4 5 -5 5
jestli když večer jdeš spát ti po-li-bek dá

5 5 -6 6 5 -4 5 -4 4 4 -4 4 5 -4 5 -4 4
tak ja-ko já to už je dáv-no tak po-ví--dej hej poví--dej

Povídej nechal tě být vždyť měl tě tak rád
nebos ho nechala jít když šel k jiný spát
tak jako mě to už je dávno tak povídej hej povídej

5 -6 6 7 7 7 7 -7 7 -6 -6 -6 -6 6 -5 6
R.: Poví--dej jestli se ti po mně stýská když jdeš večer spát

7 7 7 7 -7 7 -6 -6 -6 -6 -6 6 -5 6
jestli když večer se blýská ne-pře-sta-la ses bát

Povídej ne já se nevrátím jdi domů spát
svou lásku ti vyplatím víc nemůžu dát
jak jsem dal dřív to už je dávno tak povídej hej povídej

5 -6 6 5 6 -6 6 -5 5
Po-ví--dej po-ví-dej po-ví--dej