Zvoní zvony

Zvoní zvony (Ring Them Bells)
hudba a
text: B.Dylan

český
text: R.KKřesťan
R.Křesťan a Druhá tráva

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur / orig. v F dur

5 5 5 -4 -4 4 4
Zvoní zvony barbarů

---3 4 4 4 4
z těch měst které sní

5 6 6 6 6 6 6
zvoní zvony v svatyních

6 6 6 6 5 -4
a v údolích zní-í

6 6 -6 6 4 5
řekám tak širokým

4 5 -4 4 4
a tak hlubokým

4 5 -4 4 ---3 4 4
že svět se rozběh zpátky

4 4 4 4 4
a čas běží s ním

Zazvoň svatý Petře
čtyřem větrům jež bdí
zazvoň rukou železnou
ať všichni to ví
je rušno a křik
v městech i vsích
a nad posvátnou krávou
soumrak hoří jak vích

Zazvoň milá Marto
chlapci jenž vodí pluh
zazvoň ať svět vidí
že jen jeden je Bůh
pastýřka spí
tam u vrboví
a ovce kdesi v horách
raděj zbloudily s ní

5 -4 5 5 5 5 -4 5 5
Zvoní zvon za slepé jež šílí

5 -4 5 5 5 5 -4 5 5
zvoní zvon za všechny co zbyli

5 -4 5 5 5 5 5 -4 5
zvoní zvon za ty vyvole-né

5 5 5 -4 5 5 5 -6 5 5 5 -4
co budou je soudit až Bůh řekne ne-e

5 -4 4 4 5 5 -4 4
Zvoní zvon za zmizelý čas

5 5 -4 4 4 5 -4 4 ---3 3
za dětský hlas a nevinnost v ná--ás

Zazvoň svatá Kláro
tam kde nejvýše je
zazvoň z bunkru
za rozkvetlé orchideje
stoupá tam dým
a bitva je vším
a rozmazává rozdíl
mezi dobrým a zlým