Zaleť, sokol

Zaleť, sokol

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

4 -4 5 5 -4 4 -4 6 -5 5 -5 5 -4
/: Zaleť sokol biely vták ku mojmu mi-lému :/

5 6 6 6 6 6 -6 6 7 6 -5 5 -4 4
/: pozdravuj ho nastokrát pozdravuj ho nastokrát

6 5 -4 5 -4 4
pověz tiško je-mu :/

/: Aby prišel večer k nám že ho velmi prosím :/
/: že ho velmi ráda mám že ho velmi ráda mám
že ho v srdci nosím :/