Týnom, tánom

Týnom, tánom

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll /

-6 5 -6 5 5 -4 4 -4 5 5
Tý-nom tá-nom na ko-pečku stála

-6 5 -6 5 5 -4 4 -3 ---3 ---3
tý-nom tá-nom na mňa poze-ra---la

4 ---3 4 ---3 4 -3 4 -4 5 5
/: týnom tánom nepo-zeraj na mňa

-6 5 -6 5 5 -4 4 -3 ---3 ---3
tý-nom tá-nom nepojdeš ty za mňa :/

Týnom tánom prečo by já nešla
týnom tánom však som ja nie pyšná
/: týnom tánom královna je pyšná
týnom tánom predsa za muž išla :/

snadnější 6.poloha / C harmonika - D moll/

-8 -6 -8 -6 -6 6 -5 6 -6 -6
Tý-nom tá-nom na kopečku stála

-8 -6 -8 -6 -6 6 -5 5 -4 -4
tý-nom tá-nom na mňa po-zera-la

-5 -4 -5 -4 -5 5 -5 6 -6 -6
/: tý-nom tá-nom ne-poze-raj na mňa

-8 -6 -8 -6 -6 6 -5 5 -4 -4
tý-nom tá-nom ne-pojdeš ty za mňa :/