Ten chlumecký zámek

Ten chlumecký zámek

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

4 4 4 4 4 5 6 -5 5 -4 4
Ten chlumecký záme-ek je za le-sem

6 5 5 5 5 6 7 -6 6 -5 5
ten chlumecký záme-ek je za le-sem

-5 -4 -4 -4 -4 -5 -6 6 -5 5 -4
vzali mě na vojnu-u nevě-děl jsem

4 4 4 4 4 5 6 -5 5 -4 4
Vzali mě na vojnu-u ne-věděl jsem

Když vzali tak vzali já tam půjdu
když vzali tak vzali já tam půjdu
se svojí šavličkou bít se budu
se svojí šavličkou bít se budu

Šavlička broušená na dvě strany
šavlička broušená na dvě strany
poveze mě od vás koník vraný
poveze mě od vás koník vraný