Spi, děťátko, spi

Spi, děťátko, spi

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

5 5 -4 -4 4 -5 -5 5 5 -4
Spi děťátko spi zavři očka svý

5 -4 5 -5 6 -6 6 -5 5 -4 5 -5 6 -6 6 -5
Pán Bůh bude s tebou spáti andělíčci kolé-bati

5 5 -4 -4 4
spi děťátko spi

Spi Jeníčku spi zamhuř očka svý
až se vzbudíš za chviličku dá ti mamička kašičku
spi Jeníčku spi