Poslední kovboj

POSLEDNÍ KOVBOJ
hudba: Z.Rytíř

text: Z.Rytíř
zpěv : M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha / C harmonika - C dur / orig. G dur

4 -4 5 -5 5 -4 4 3 3
Snad jsem si zmýlil od-jezd vlaku

5 5 5 -5 5 -4 4 -3
měl zpož-dě-ní--í snad sto let

-4 -4 -4 5 -4 -4 -3 ---3 3 3
já měl na-mí-ře-no k tá-bo-rá-ku

-4 -4 -4 5 -4 -3 ---3 3
co měl se konat na-pos-led

5 5 5 -5 5 -4 4 3 3
a místo něj kouř ná-kla-ďá-ků

5 5 6 -5 5 5 -4 -4 4
mě v tomhle kou-tě při-ví-tá-á

-4 -4 5 -5 5 -4 4 -3 -3
a louky pl-ný pa-ne-lá-ků

-4 -4 -4 5 -4 4 -3 4
skrz kte-rý slunce pro-sví-tá

6 6 6 -6 6 -5 5 4 -5
Ref: Tak při-jí-ždí poslední kovboj

-5 -5 -5 6 -5 -5 4 5
somb-ré-ro vmáč-klé do če-la

5 5 5 -5 5 -5 5 -4 -4
zchvácená her-ka lí-ně kráčí

-4 -4 -4 -4 5 -4 4 -4 5
jako by dál nést ho nech-tě-la

6 6 6 -6 6 -5 5 4 -5
tak při-jíž-dí pos-led-ní kov-boj

-5 -5 -5 6 -5 -5 4 5
a ne-rad vrá-ží do li-dí

5 5 5 -5 5 -5 5 -4 -4
tak při-jíž-dí pos-led-ní kov-boj

-4 -4 -4 5 -4 4 -3 4
a nik-do z vás ho ne-vi-dí

Snad jsem si zmýlil čísla vlaků
co odjížděly do mých snů
do prašných cest a do bodláků
z mých oblíbených románů
kde slunce z rozedraných mraků
tančí na hlavních pistolí
snad jsem si zmýlil čísla vlaků
tohle je jiný údolí

Ref: /:Tak přijíždí poslední kovboj :/