Petře, Petříčku

Petře, Petříčku (S čerty nejsou žerty)

1.poloha / C harmonika - C Dur /

5 5 -46 4 -6 -6 6 5 -4
Petře Petříčku chlapče rozmilý,

5 6 6 6 6 5 -56
[: my bychom se k sobě tolik,

-6 7 7 7 -8 7 -77 5 -44
my bychom se k sobě tolik hodili. :]

Větře vetříčku vaneš po poli,
[: pofoukej mi mou hlavičku,
pofoukej mi mou hlavičku ať nebolí. :]

Voda voděnka mezi oblázky,
[: takové je pohlazení,
takové je pohlazení od lásky. :]

Já jsem tvá milá,ty jsi můj milý,
[:co bychom se o samotě,
co bychom se osamotě trápili. :