Nemelem, nemelem

Nemelem, nemelem

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 4 4 -3---3 3 5 5 5 4 -5 5 5 -4 -4 -4 -4 5 4
/: Nemelem ne-me-lem nemelem nemelem sebrala nám voda mlejn :/

4 4 -5 -5 -5 5 5 4 5 5 -4 -4-3 -4 -4 4 4 3 4
/: sebrala nám všechny ko-o-la i tu pi-i-lu s vantroka-a-ma

4 4 4 -3---3 3 5 5 5 4 -5 5 5 -4 -4 -4 -4 5 4
nemelem ne-me-lem nemelem nemelem sebrala nám voda mlejn :/

/: Jen ty si jen ty si jen ty si jen ty si má panenko vzpomeň si :/
/: vzpomeň ty si na ty časy kdy jsme spolu chodívali
jen ty si jen ty si jen ty si jen ty si má panenko vzpomeň si :/

/: Jak rychle jak rychle jak rychle jak rychle ženská láska pomine :/
/: ženská láska není stálá jak ta pila s vantrokama
jak rychle jak rychle jak rychle jak rychle ženská láska pomine :/