Na kolena

Na KOLENA Ivan Hlas

z filmu Šakalí léta
poslal Vachy - tabulaturu
zapsal Old sweat

6. poloha / D hamonika - C dur/

-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 6 -5 -4
1) Tá-hně-te do há-je vši-chni pry-yč

-6 6 -5 -6 -6 -6 -6 -6 6 -5 -4
Chtěl jsem jít do rá-je a ne-mám klí-íč

-6 6 -5 -6 -6 -6 -6 6 -5 -4
Jak si tu mů-že-te tak-hle žrá-át?

6 6 6 6 -5 -6 -6 -6 -6 6
Ztra-til jsem hol-ku co ji mám rá-ád

2) Napravo, nalevo nebudu mít klid
Dala mi najevo, že mě nechce mít
Zbitej a špinavej, tancuju sám
Váš pohled káravej už dávno znám

-5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -6 6 -5
R: [:Po-řád jen na ko-le-na na ko-le-na na ko-le-na na ko-le-na jé jé jé:]

-5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -6 6 -6
po-řád jen na ko-le-na na ko-le-na na ko-le-na na ko-le-na Je to tak

-6 -6 -6 -6 -4 -6 -6 -6 -6 -6 6
a va-še sa-ka vám po-se-re ptá-ák

Cigáro do koutku si klidně dám
Tuhletu pochoutku vychutnám sám
Kašlu vám na bonton, Bejby si chytrej chlap
Sere mě Tichej Don a ten váš tupej dav

Pořád jen: Na kolena, na kolena, na kolena, na kolena jé, jé, jé
Na kolena, na kolena, na kolena, na kolena
Je to tak, tenhleten barák vám posere pták

P.S. Totéž je možné zahrát taky v následujících polohách
s ohýbáním tónu na 3.dirce(---3)

2. poloha / F harmonika - C dur/ začíná se na 3.dirce do sebe (-3)
1. poloha / C harmonika - C dur/ začíná se na 5.dirce ven (5)