Lepší je vínečko nežli voda

Lepší je vínečko nežli voda

zapsal Petkon

1.poloh / C harmonika - C dur/

4 5 5 5 -4 4 -3 4 -4 4
Lepší je vínečko nežli voda

5 6 6 6 -5 5 -5 6 -6 6
/: lepší je vínečko nežli voda

-5 -5 -5 -5 5 -4 5 -5 6 -5
lepší je cérečka nežli vdova

4 5 5 5 -4 4 -3 4 -4 4
lepší je cérečka nežli vdova :/

Cérečka miluje nic neříká
/: cérečka miluje ni neříká
a vdova vzpomíná nebožtíka
a vdova vzpomáíná nebožtíka :/