Koukám jak celá země vstává

KOUKÁM JAK CELÁ ZEMĚ VSTÁVÁ
hudba: D.Dobiáš

text : z.Rytíř
zpěv : M.Tučný

zapsal Old sweat
1.poloha / C harmonika - C dur/ orig. G dur

3 3 3 3 ---3 ---3 4 4 ---3 3
1.Ranním vlakem jez-dím dlouhá lé-ta

5 5 5 5 5 5 -4 4 -3 -4
v zimě, v létě, v každým po-ča-sí-í

3 3 3 3 ---3 ---3 4 4 ---3 3
Postávám na pá -tým nás-tu-piš-ti

-4 -4 -4 -4 -4 4 -3 ---3 3
než si to ten courák při-ha-sí

4 ---3 4 4 4 -4 4 4
Jen ro-zes-pa-lý prů-vod-čí

4 ---3 4 4 4 4 -4 4 4
a pár chláp-ků se sny na očích

5 5 5 5 5 5 -4 4 -3 -4
na aktovce začnou karty hrá-át

4 4 4 4 -4 4 4
Za oknem kraj ujíždí

4 4 4 4 -4 4 4
tím svým tempem hlemýždím

4 -4 5 5 5 5 5 -4 4 -3 -4
kolem polí a pasoucích se stá-ád

5 6 5 6 6 6 6 6 -6 -5
R.Koukám, jak celá ze-mě vstá-á-vá

-4 5 5 5 5 5 5 -4 4 -3 -4
a při-pa-dám si jak ztra-ce-ný sy-yn,

5 -4 4 4 4 -5 -5 -5 6 -5 5
já ten ob-raz dál v srd-ci pře-cho-vá-vám,

-4 5 -5 -5 -5 5 -4 -4 -4 5 5 4
než-li noc na ce-lý kraj po-lo-ží svůj stín.

-4 5 -5 -5 -5 5 -4 -4 5 5 4
To jsem já tvůj zno-vu na-le-ze-ný syn.

2.Jedem kolem nízkých spících domků,
kolem starých aut a továrních hal.
Mávají nám květy jarních stromků,
proč jsem si jich dřív už nevšímal.
Pak na každé další zastávce,
ti co denně jezdí do práce,
už navzájem představit se nemusí.
Jen hlavou kývnou na pozdrav,
a tak jak káže dobrý mrav,
palcem první cigaretu zadusí.

R.Koukám, jak celá země vstává ...

3.Přidali nám cestou jeden vagón,
zpoždění jsou vždycky zbytečná.
Strejda mi čte přes rameno z novin,
za chvíli se blíží konečná.
Už je tlačenice, jak má být
i průvodčí se musel probudit
a chlápkové už nemají kde hrát.
Jen za oknem kraj ujíždí
tím svým tempem hlemýždím
kolem polí a pasoucích se stád.

R.Koukám, jak celá země vstává ...