Komáři se ženili

Komáři se ženili

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 6 -5 -5 5 5 6 -4 -5 5 5 6
Komáři se ženili bzum bzum ženili

6 6 -5-5 5 5 6 -4 -5 5 -4 4
kapku vína neměli bzum bzum neměli

4 7 -6 -7 7 -7-6 7 -7-6 6 -6 6 -5 5 -5 6
komáři se ženili ženili kapku vína neměli

4 7 -6 -7 7 -7-6 7 -7-6 6 -6 6 -5 5 -4 4
komáři se ženili ženili kapku vína neměli

Přiletěl k nim slavíček bzum bzum slavíček
přines vína žejdlíček bzum bzum žejdlíček
přiletěl k nim slavíček slavíček přines vína žejdlíček
přiletěl k nim slavíček slavíček přines vína žejdlíček

Komáři se opili bzum bzum opili
až komára zabili bzum bzum zabili
komáři se opili opili až komára zabili
komáři se opili opili až komára zabili

Komár leží v komoře bzum bzum v komoře
muška pláče na dvoře bzum bzum na dvoře
komár leží v komoře v komoře muška pláče na dvoře
komár leží v komoře v komoře muška pláče na dvoře

Neplač muško co ti je bzum bzum co ti je
však ti komár ožije bzum bzum ožije
neplač muško co ti je co ti je však ti komár ožije
neplač muško co ti je co ti je však ti komár ožije

Sádlo z něho vybrali bzum bzum vybrali
za pět zlatých prodali bzum bzum prodali
sádlo z něho vybrali vybrali za pět zlatých prodali
sádlo z něho vybrali vybrali za pět zlatých prodali