Když jsem šel z Hradišťa

Když jsem šel z Hradišťa

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

5 5 4 ---3 ---3 -4 -4 4 -3 4
Když jsem šel z Hradišťa z požehnání

5 5 4 ---3---3-4 -4 4 -3 4
potkal jsem děvčicu znenadání

-4 -4 5 5 6 -5 5 -4
/: potkala mě poznala mě

5 5 4 ---3---3-4 -4 4-3 4
červené jablúčko dávala mně :/

Že jsem byl šohajek nerozumný
vzal jsem si jablúčko z ručky její
/: to jablúčko je kyselé
a moje srdéčko zarmúcené :/

Neber si synečku co kdo dává
z takových jablúček bolí hlava
/: hlava bolí srdce svírá,
všecko cos miloval konec mívá :/

2.verze

1.poloha snadnější verze, o oktávu výš

8 8 7 -6 -6 -8 -8 7 -7 7
Když jsem šel z Hradišťa z požehnání

8 8 7 -6 -6-8 -8 7 -7 7
potkal jsem děvčicu znenadání

-8 -8 8 8 9 -9 8 -8
/: potkala mě poznala mě

8 8 7 -6 -6 -8 -8 7-7 7
červené jablúčko dávala mně :/