Jen vítr to ví

Jen vítr to ví Originál: Blowin' In the Wind

Waldemar Matuška / Bob Dylan / Ivo Fischer

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

6 6 6 -6-6 -6 6 5 -4 4
Míle a míle jsou cest které znám

6 6 6 6 -6 6 -5 6
jdou trávou i ú--bočím skal

6 6 6 -6 -6 -6 6 5 -4 4
jsou cesty zpátky a jsou cesty tam

6 6 6 6 -5 5 -4
a já na všech s vámi stál

6 6 6 -6 -6 -6 6 5 -4 4
proč ale blátem nás kázali vést

6 6 6 6 -6 6 -5 6
a špínou si třísnili šat

5 -5 -5 5 -4 -4 5 5 5 -4 4
R: To ví snad jen déšť a vítr kolem nás
4 -5-5 5 -4 -4 4 -3 4
ten vítr co začal právě vát

Míle a míle se táhnou těch cest
a dál po nich zástupy jdou
kříže jsou bílé a lampičky hvězd
jen váhavě svítí tmou
Bůh ví co růží jenž dál mohly kvést
spí v hlíně těch práchnivých cest

R: To ví snad jen déšť...

Dejte mi stéblo a já budu rád
i stéblo je záchranný pás
dejte mi flétnu a já budu hrát
a zpívat a ptát se vás
proč jen se úděl tak rád mění v bič
a proč že se má člověk bát

R: To ví snad jen déšť ...