Hvězda na vrbě

Hvězda na vrbě
hudba : K.Mareš

text: J.Štaidl
Olympic

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika – a moll /

/Emi/ Ami Emi Ami F Emi G C Emi
5 6 -6 -6 -7 6 5 5 4 -4 5 5 -4 5
Kdo se ve-čer há-jem vrací ten ať klopí zra-ky

Ami Emi Ami F Emi E A C Emi
5 6 -6 -6 -7 6 5 5 4 -4 5 5 -4 5
ať je nik-dy ne--o--brací k vrbě křivola--ký

Ami Emi Ami F Emi G C Emi
5 6 -6 -6 -7 6 5 5 4 -4 5 5 -4 5
ji-nak je-ho o--či zjistí i když se to ne--zdá

Ami Emi Ami F As Ami
5 6 -6 -6 -7 6 5 5 4 -4 -4 4 4 -6
že na vět-vi kromě lis-tí vi-sí ma-lá hvězda

C F C F
-6 -7 7 7 7 7 -7 -6 -6 -7 7 7 7 7 -7 -6
R.: Vi-dě-li jsme jednou v lukách plakat na tý vr-bě kluka

F Dmi B7 D7 G
-6 6 -5 -5 -6 -5 -4 -4 -4 4 -4 -4 -4 4 -4 -4
který pevně vě-řil to-mu že ji sundá z toho stromu

Kdo o hvězdy jeví zájem zem když večer chladne
ať jde klidně přesto hájem hvězda někdy spadne
ať se pro ni rosou brodí a pak vrbu najde si
Emi Ami Emi Ami F As Ami
5 6 -6 -6 -7 6 5 5 -5 -4 4 4 4 4 -6
a pro ty co ko-lem chodí na tu větev za-věsí

Kdo se večer hájem vrací ten ať klopí zraky
ať je nikdy neobrací k vrbě křivolaký
jinak jeho oči zjistí i když se to nezdá
že na větvi kromě listí visí malá hvězda

R.: Viděli jsme jednou v lukách plakat na tý vrbě kluka …

Kdo o hvězdy jeví zájem zem když večer chladne
ať jde přesto klidně hájem hvězda někdy spadne
ať se pro ni rosou brodí a pak vrbu najde si
a pro ty co kolem chodí na tu větev zavěsí