Horička zelená

Horička zelená

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 5 5 -4-5-5 5 5 -4 4
Horička zelená zelenaj sa

5 5 6 6 -5 -5-6-6 6 6 -5 5
moja milá premilená vydávaj sa

5 6 6 -5 -6-6 -4 -5 -5 5 6 6
/: já sa vydat možem za tebja nepojdem

4 5 5 -4 -5-5 5 5 -4 4
za tebja nepojdem nenazdaj sa :/

Lesti ťa moja milá hlava bolí

uvaž si lísteček javorový

/: lísteček z javora spadél ně do dvora

spadél ně do dvora k šohajovi :/

var.: /: lísteček z javora spadél ně do Mora
do Mora do Mora do Moravy :/