Báječná ženská

BÁJEČNÁ ŽENSKÁ
hudba: W.Nelson

text: W.Jennigs / Z.Rytíř
zpěv: M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha / C harmonika - C dur/ orig: E dur

1.
6 6 6 6 6 6 5
Ten-hle pří-běh je prav-da

5 5 5 5 5 -5 5 -4 4
ať vi-sím jest-li vám bu-du lhát

-4 5 -5 -5 -5 -5 -5 -4
já jsem poz-nal jed-nu dív-ku

-4 -3 -3 -3 -3 4 -3 ---3 3
a do dneš-ní-ho dne ji mám rád

6 6 6 6 6 6
Ni-kdy ne-mě-la zlost

5 5 5 5 5 4 4 4 4
když jsem hlu-bo-ko do ka-psy měl

-5 -5 -5 -5 -5 -5 5 -4
Vždy-cky mě-la po-cho-pe-ní

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ---3 -3 4
a já se s ní ni-kdy há-dat ne--mu-sel.

Ref:
6 6 6 6 6 6 5 5 5 -5 5 -4 4
Když si bá-ječ-nou žen-skou vez-me bá-ječ-nej chlap

-4 -4 5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 4 -3 ---3 3
tak ma-jí bá-ječ-nej ži-vot pl-nej bá-ječ-nejch dnů bez ú-trap.

6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -4 4
ce-lej den jen tak se-dí a po-pí-je-jí Chateu neuf du pape

-4 5 -5 -5 -5 -5 -4 -3 -3 -3 ---3 -3 4
když si bá-ječ-nou žen-skou vez-me bá-ječ-nej chlap.

2.
Nikdy jsem neslyšel kam jdeš kdy přijdeš a kde jsi byl
a já nikdy nezapomněl abych svoje sliby vyplnil
a když vzpomínala tak jen na to hezký co nám život dal
nedala mi příležitost na co bych si taky stěžoval

Ref: Když si .........

3.
Tenhle příběh je pravda a sním svůj klobouk jestli jsem vám lhal
že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal
zní to jak pohádka z oříšku královny Mab
že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap.

Ref: Když si .........

modulace do „D“

Ref: Když si ........