Lord, I'm Coming Home

6 8 8 7 7 -6 7 -6 6
I've wand-ered far a-w-ay from God,

7 7 8 8 -8
Now I'm com-ing home.

6 8 8 7 7 -6 7 -6 6
The paths of sin too lo-ng I've trod,

7 7 -8 -8 7
Lord, I'm com-ing home.

chorus

8 8 7 7 7 -6
Com-ing home, com-ing home,

6 8 8 7 -8
Nev-er more to roam!

8 8 7 7 -6 7 -6 6
O-pen wide Thine ar-ms of love,

7 7 -8 -8 7
Lord, I'm com-ing home.

Half As Much

5 6 7 -6 6 6 5
If you loved me half as much

5 -4 4 3
as I love you

5 5 6 7 -6 6
You wouldn't worry me

5 5 -4 4 4 6
half as much as you do.

6 5 -4 4 -4
You're nice to me when

-4 5 5 -4 4 -5
there's no one else around.

-6 -6-6 -4 -5 -6
You only build me up

-6 -7 7 -7
to let me down.

5 6 7 -6 6
If you missed me half

6 5 5 -4 4 3
as much as I miss you

5 5 6 7 -6 6
You wouldn't stay away

5 5 -4 4 4 6
half as much as you do.

6 5 -4 4 -4
I know that I would

5 5 -4 4 -5
never be this blue

-6 -6 6 6 6 6
If you only loved me

-7 -7 -6 6 -5 -3 4
half as much as I love you.

Repeat to end..............
6 -5 -7 7
as I love you.

Česká hymna - Kde domov můj

-7 7 -7 -5 -6 6 -5 5
Kde do-mov můj, kde do- mov můj?
5 5 5 7 -7 7 -7 6 5 5 5 5 7
Vo-da hu-čí po- lu – činách bo- ry šu- mí
8 -8 7 -7 -7 -7 -7 7 -7 -6 6
Po ska li nách, v sa- dě skví se ja-ra květ
-7 -7 -8 7 -7 -6 6 6 6 6 6 6-6 -7 -7 7
zem- ský ráj to na po- hled. A to je ta krá- sná ze-mě
7 7 7-7 -7 7 -7 6 8 -8 -8 -7 -5 6 5
ze- mě čés- ká do-mov můj, ze-mě čés- ká do-mov můj!

Old Shatterhand (Vinetou)

3 6 5 6 5 -6
-7 6 5 -6 6 -4
3 6 5 -4 4 7
-6 6 5 4 -4 3 4

4 7 -6 6 -5 6
5 4 -4 -5 -6 -7 6
4 7 -6 6 -5 6
5 4 -4 5 4 -4 5

Raindrops keep fallin on my head

Raindrops keep fallin on my head

Video: http://www.youtube.com/watch?v=t30cX6OGO0U

Minus F # maj
http://fonogramm.net/songs/14996/87031 #
(Pro spusteni je nutne stahnout )

Cast 1:
5 5 5 -5 5 -4 4 5 -2 6 6 6 -6 6 -5 5 5 -5 -4 4
-7 -6 6 5 4 -7 -6
5 5 4 -4 5 -4 4 5 5 4 -4 5 4 4 -4 od zacatku (2 krat)

Cast 2:
5 6 -4 5 -5 5 -4 4 5 -4 5 -5 -6 6 5 -6 6
5 -7 -6 6 5 -4 4 5 -4