Dream On (Aerosmith)

Harmonika C

-6 -7 8 -7 6 -7 -6 -7 -6 6
Ev-ry time that I look in the mir-or,
-7 -7 8 -7 6 -7 -6 -7 -6 -6
all these lines on my face get-tin clear-er.
-7 6 -6 5 -8 8 -8 -7-6 6 -6 6 5
The past is gone, it went by like dusk to dawn,
5 5 6 -6 -7 8 8 8 8 -8 7 -7
Is-n't that the way, ev-ry bod-y's got their dues
-6 6 -6 -7
in life to pay.
8 -8 8 8 -8 -7 8 -8 8
I know no-bod-y knows, where it comes,
-8 8 -8 -7-8 8 -8 -8 8 -8 8 -8 -7
and where it goes. I know it's ev-ry bo-dy's sin
8 -8 -7 -6 6 -6 6 -6 5
you got to lose to learn how to win.
-7 -7 8 6 -7 -6 -7 -6 6
Half my lifes in books writ-ten pag-es,
-7 -7 8 6 -7 -6 -7 -6 -6
lived and learned from fools and from sag-es.
-6 6 -6 5 -8 8 -8 7
You know it's true, all these things,
7 -8 8 -87 8 -8 7 -8 -8 8 -8 7
come back to you, sing with me, sing for the years,
8 -8 7 -8 7 -8 -8 8 -8 7
sing for the laugh-ter n sing for the tears.
8 -8 7 -8 7 -8 -8 8 -8 7
Sing with me if it's just for to-day,
8 8 8 8 7 7 8 7 7
may-be to-mor-row the good lord will take you
7 -8-7 6
a- w a y.

Lucky day (Mick Jagger)

5+5+4-4-4-4+3+
5+5+4-4-4-5+
5+5+4-4-4-4+3+
5+5+4-3+3-4+5+4-5+
7+8-7+7-6-6+5-5+4-5+4-5+5+5+.............

Sbohem lásko, já jedu dál

Sbohem lásko, já jedu dál
hudba a text: J.Laufer/V.Severa

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/ originál v B dur

4 5 5 -4 -4 -4 -4 -4 5 4
Jak rád bych dospal ještě jeden verš

5 -5 -5 -5 5 -4 4 -4
už svítá a čaj bych si dal

-4 5 -5 6 -5 -5 5 -4 4 -4
ještě jednou jsou tvá ústa můj terč

5 -4 4 4 -3 4 -4 4
Sbohem lásko já jedu dál

4 5 5 5 -4 -4 -4 -4 -4 5 4
Šedá dálnice a náklad za zády
3 3 -5 -5 -5 5 5 5 5 -4
je můj svět který někdo zmapoval
-4 5 -5 6 -5 -5 5 -4 4-4
Svět tiráků skoupí na parádu
5 -4 4 4 -3 4 -4 4
Sbohem lásko já jedu dál

Rec: Plnou nádrž prosím
Je tu někde telefón ?
Haló haló to jsem já lásko
Je poledne a já už bych spal
Ten čaj už jsem vypil
A tu naši písničku už stokrát přespíval
Tak sbohem lásko já jedu dál

Už týden jedu kolem známych míst
doma sníh tady jižní karneval
Z mých pohledů budou si pošťáci číst
Sbohem lásko, já jedu dál

Hmm ..,
Sbohem lásko, já jedu dál

S nákladem vůní ti jedu vstříc
Na příšti jízdu se mnou se zbal
Aby já víc už nemusel nad ránem říct:
Sbohem lásko, já jedu dál

Ná ..
Nana ..
Ná ..
Hmm..
Sbohem lásko, já jedu dál

Rec.: Nalej mi, nalej mi kamaráde plnou
jak už to bývá s kytkou jsem po čtyřech schody bral
A věř mi že zvonil jsem dlouho
Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, ach,
tak jsem řek jenom:
Sbohem lásko, já jedu dál

Jingle Bells

+5+5+5 +5+5+5 +5+6+4-4 +5-5-5-5-5

-5+5+5+5 +5-4-4+5 -4+6

+5+5+5 +5+5+5 +5+6+4-4

+5 -5-5-5-5 -5+5+5+5 +6+6-5-4+4

More Love To Thee

6 -6 6 7 -8 8
More love to Thee, O Christ,

8 -8 7 -8
More love to Thee!

6 -6 6 7 -8 8
Hear Thou the prayer I make

-8 7 -7 7
On bend-ed knee,

-9 -9 -9 -9 8 8
This is my earn-est plea,

-8 -8 -8 -8 7 7
More love, O Christ, to Thee,

-6 -6 -6 7 -8 7 -7 7
More love to Thee, more love to Thee.