Nachodsky zamecek

Náchodský zámeček

zapsal netopyyr
kntroloval Old sweat

1.poloha / C harmonika - C Dur /

4 5 6 6 -6 6 5 6 -5 5-5-4
[:Náchodský zámeček vršku kulatého :]

-5-5 -5 -5 5 -4 5 6 -5 5 -5-6 6
a už mě má milá vezou, vezou z něho

-5-5 -5 -5 5 -4 5 6 -5 5 -4 4
a už mě má milá vezou, vezou z něho

[: Vezou, vezou, vezou na vraným koníčku :]
pojď, podej, má milá, podej mi ručičku
pojď, podej, má milá, podej mi ručičku.

[: Ručičku podala, do pláče se dala :]
"Kéž jsem tě, můj milej, nikdá nepoznala!"
"Kéž jsem tě, můj milej, nikdá nepoznala!"

Jednou budem dal

Jednou budem dal
hudba: tradicion·l
text: I.Fischer
Spiritual kvintet

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika C dur /

C F C F C
6 6 -6 -6 6 -5 5 6 6 -6 -6 6 -5 5
Jednou bu-dem dal jednou bu-dem dal

C F G Ami D G G7
6 6 -6 -7 7 -8 -7 -6 -7 -6 6
jednou bu-dem dal ja viiim

C F C F G Ami
7 7 -6 6 -6 6 -5 5
jen viru mit dou-fat a jit

C F C G C F C G
6 6 4 -5 5 -4 4
jednou budem dal ja vim

O How I Love Jesus

4 5 5 5 -4 5 4 4 4
There is a na-me I love to hear,

4 -4 -4 -4 4 -4 5 6
I love to si-ng its wor-th,

-5 5 5 5 -4 5 4 4 4
It sounds like mu-s-ic in mine ear,

4 -4 5 -5 5 -4 4
The swe-et-est name on earth.

chorus

5 5 -4 5 4 4 -4 -4 4 -4 5 6 -5
O how I love Je-sus! O how I love Je-s-us!

5 5 -4 5 4 4
O how I love Je-sus,

4 -4 5 -5 5 -4 4
Be-cau-se He first loved me!

Bimbo from POLICE ACADEMY

Am
+5 +7 -7 -6 +5 +4
Dm
+5 +7 -7 -6 +5 +6 -5
F
-4+5-5+6-6+7-7-7-6-6
E
+6+6-5-5+5

The Godfather

5 -6 7 -7 -6 7 -6 -7 -6 -5 6 5