Careless Love

8 7 -7 6 -7 -8 7
Love, oh love, oh care-less love.

8 -9 9 9 -10 9 -8
Love, oh love, oh care-less love.

8 -9 9 9 -10 -9 7
Love, oh love, oh care-less love.

8 -9 8 7 -7 6 -7 -8 7
See what care-less love has done to me.

Oy, Moroz Moroz

Oy, Moroz Moroz

-4 -5-6 +6-5 -6
-4 -5-6 +6-5
+7 +7+7-6+6-8 +8-8+7
-6 -6+7-8+8-8
+7 +7+7-6+6-8 +8-8+7
-6 -6+7-8+8-8

Just A Closer Walk With Thee

6 6 -6 5 6 6 -5
I am weak but Thou art strong,

-8 7 -7 6 -6 7 -6 6
Je-sus, keep me from all wro-ng.

8 8 8 7 -8 8 -8 7
I'll be sat-is-fied as lo-ng

7 -6 6 6 6 -6 -7 7
As I walk, dear Lord, close to Thee.

6 6 -6 5 6 6 -5
Just a clos-er walk with Thee,

-8 7 -7 6 -6 7 -6 6
Grant it, Je-sus, is my ple-a.

8 8 8 7 -8 8 -8 7
Dail-y walk-ing close to The-e,

7 -6 6 6 6 -6 -7 7
Let it be, dear Lord, let it be.

Jasna zprava

Jasná zpráva - Petr Janda

zapsal: HanysAKC (Amatér Každým Coulem)

Ladění/poloha: G/1st

Kontroloval: Old sweat.

6 6 6 6 -5 5 -4 4
Skončili jsme, jasná zpráva,

6 6 6 6 -5 5 -4 4 -4
proč o tebe zakopávám dál,

-4 -4 -4 5 -5 -5 6 -6 5
projít bytem já abych se bál.

6 6 6 6 -5 5 -4 4
Dík tobě se vidím zvenčí,

6 6 6 6 -5 5 -4 4 -4
připadám si starší, menší, sám,

-4 -4 -4 5 -5 -5 6 -6 5
kam se kouknu, kousek tebe mám.

-6 6 -6 5 6 6 5 -6 6 -6 5 6
Pěnu s vůní jablečnou,vy-va-nu-lý sprej,

-6 6 -6 5 6 6 5 6 5 -4
te-le-fón, cos ustřihla mu šňůru.

-6 6 -6 5 6 6 5 -6 6 -6 5 6
Knížku krásně zbytečnou, co má lživý děj,

-6 6 -6 5 6 6 5 6 5 -4
píše se v ní, jak se lítá vzhůru

5 6 5 -4 5 6 5 -4
- lítá vzhůru - ve dvou vzhůru.

6 6 6 6 -5 5 -4 4
Odešlas mi před úsvitem,

6 6 6 6 -5 5 -4 4 -4
mám strach bloudit vlastním bytem sám,

-4 -4 -4 5 -5 -5 6 -6 5
kam se kouknu, kousek tebe mám.

...Pěnu...

6 6 6 6 -5 5 -4 4
Skončili jsme jasná zpráva,

6 6 6 6 -5 5 -4 4 -4
není komu z okna mávat víc,

-4 -4 -4 5 -5 -5 6 -6 5
jasná zpráva rub, co nemá líc.

.konec.

Adagio (Safri Duo)

4 -4 5 -6 6 5 6 7 -7 -7 -6 5 -5 -4 4 (3 krat)
6 -3 4 -4 -4 5 -5 6 7 -7 -7 -6 -4 5 -5 -5 -4 5 6 6 4 -5d 5d -4d 4 5 -5 -4 6 4 5 -5 -5 4d
4 -4 5 -6 6 5 6 7 -7 -7 -6 5 -5 -4 4 (2 krat)
6 7 -7 -7 -6 5 -5 -4 4d

D – dlouha nota