Veď mě dál, cesto má

Veď mě dál, cesto má
hudba: J. Denver, B. Danoff

text: V.Poštulka
Pavel Bobek

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

3 3 ---3 3 ---3 3 ---3 4
Ně-kde v dál-ce ces---ty kon---čí

-4 -4 5 -4 ---3 ---3 3 4 4
každá prý však cíl svů---ůj skrývá

3 3 ---3 3 ---3 4 4 -4 5
Ně-kde v dál-ce kaž---dá má svůj cíl

-4 -4 -4 -4 5 -4 -4 ---3 4 4 -4 4
ať je pár mil dlouhá a---ne
bo ti-síc mil

4 -4 5 -4 4 -4
R.: Veď mě dál ces-to má

5 -4 4 5 6 -6
veď mě dál vždyť i já

-6 -6 6 5 -4 4 -4 5
tam kde končíš chtěl bych do--jít

5 -4 4 4 -4 4
veď mě dál ces-to má

Chodím dlouho po všech cestách
všechny znám je jen ta má mi zbývá
je jak dívky co jsem měl tak rád
plná žáru bývá hned zas samý chlad

R.: Veď mě dál cesto má …

4 4 4 -3 4 -4 5 -4 5 -4 5 -4 4
Pak na pa-tník po-sle-dní na--pí--šu kří-í---dou

-5 -5 -5 -5 -5 5 -4 4 -4 5 5 -4
jméno své a pod něj že jsem žil hrozně rád

5 5 5 5 5 -4 -4 -4 -4
pí-sně své co mi v kapsách zbydou

4 4 4 ---3 4 4 4
dám si ban-dou cvrčků hrát

4 -4 5 -4 -4 5 -5
a pů--jdu spát pů--jdu spát

R.: Veď mě dál cesto má ...

… veď mě dál cesto má
veď mě dál cesto má
veď mě dál cesto má …

Nemelem, nemelem

Nemelem, nemelem

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 4 4 -3---3 3 5 5 5 4 -5 5 5 -4 -4 -4 -4 5 4
/: Nemelem ne-me-lem nemelem nemelem sebrala nám voda mlejn :/

4 4 -5 -5 -5 5 5 4 5 5 -4 -4-3 -4 -4 4 4 3 4
/: sebrala nám všechny ko-o-la i tu pi-i-lu s vantroka-a-ma

4 4 4 -3---3 3 5 5 5 4 -5 5 5 -4 -4 -4 -4 5 4
nemelem ne-me-lem nemelem nemelem sebrala nám voda mlejn :/

/: Jen ty si jen ty si jen ty si jen ty si má panenko vzpomeň si :/
/: vzpomeň ty si na ty časy kdy jsme spolu chodívali
jen ty si jen ty si jen ty si jen ty si má panenko vzpomeň si :/

/: Jak rychle jak rychle jak rychle jak rychle ženská láska pomine :/
/: ženská láska není stálá jak ta pila s vantrokama
jak rychle jak rychle jak rychle jak rychle ženská láska pomine :/

San Francisco

San Francisco / Scott Mc Kenzie

--
Z filmu Forrest Gump (a taky Rebelové)

Zapsal Old sweat

2.poloha / C harmonika - G dur/

3 3 5 5 5 -4 -4 -3 ---3
If you’re go-ing to San Fran-cis- co

3 3 3 5 5 -4 5 -4 -3 ---3
Be sure to wear some flo-wers in your hair

3 ---3 3 -4 -3 ---3 3 3 2 -1
If you’re go-ing to San Fran-cis-co

3 3 ---3 -3 5 -4 5 -4 -3 ---3
You’re go-nna meet some gen-tly people there.

3 3 3 5 5 -4 -4 -3 ---3
For those who come to San Fran-cis- co

3 3 5 5 -4 5 -4 -3 ---3
Sum-mer-time will be a love in there

3 ---3 3 -4 -3 ---3 3 3 2 -1
In th- e stre-ets of San Fran-cis-co

3 ---3 -3 -3 5 -4 5 -4 -3 ---3
Gent-le peo-ple with flo-wers in their hair.

-5 -5 -5 5 5 -4
Ref: Fall ac-ross the na-tion

-5 -5 -5 5 5 -4
Such a strong vib-ra-tion

4 -3 4 -3 4 -3
hm Peo-ple in mo-tion.

-5 -5 -5 5 5 5 -4
There’s a whole ge-ne-ra-tion

-5 -5 -5 5 5 5 -4
With a new ex-pla-na-tion

4 -3 4 -3 4 -3 -4 5 -4 5 -4
hmm Peo-ple in mo tion, pe-ople in mo-tion.

-3 3 6 5 5 -4 -4 -3 ---3
For those who come to San Fran-cis- co

-3 3 6 5 5 -4 5 -4 -3 ---3
Be sure to wear some flo-wers in your hair

3 ---3 3 -4 -3 ---3 3 3 2 -1
If you-u co-me to San Fran-cis-co

3 ---3 -3 5 -4 5 -4 -3 -2(3)
Sum-mer-time will be a love in there.

(D-Tune)

3 ---3 -3 ---3 3 3 2 -1
If you come to San Fran-cis-co

3 ---3 3 -4 -3 5 -4 5 -4 -3 5
Su-mme-er-ti-me will be a love in there.