Studentská halenka

Studenstká halenka

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 5 7 6 5 7 -7 -7 -7-6 -6 6
/: Studentská halenka ta je tuze tenká :/

-7 -7 -7 -7-6 -7 7 8 8 8 7 -6 6 6 5 -5 6 5
/: pod ní se vyspala poctivost ztratila nejedna pa-nenka :/

/: Nejedna panenka nejeden mládenec :/
/: který tu panenku poctivou studentku připravil o věnec :/

/: Nežel holka nežel že jsem s tebou ležel :/
/: já ležel na seně vožralej jak štěně já o tom nevěděl :/

/: Kdyby se poctivost na poli rodila :/
/: nejedna panenka poctivá studentka by pro ni chodila :/

/: Ale že poctivost se v poli nerodí :/
/: nejedna panenka poctivá studentka předčasně porodí :/

My Bonnie

6 8 -8 7 -8 7 -6 6 5
My Bon-nie lies ov-er the o-cean,

6 8 -8 7 7 -7 7 -8
My Bon-nie lies ov-er the sea,

6 8 -8 7 -8 7 -6 6 5
My Bon-nie lies ov-er the o-cean,

6 -6 -8 7 -7 -6 -7 7
Oh bring back my Bon-nie to me.

6 7 -6 -8
Bring back, bring back,

7 -7 -7 -7 -7 -6 -7 7 -8 8
Oh bring back my Bon-nie to me, to me,

6 7 -6 -8
Bring back, bring back,

7 -7 -7 -7 -7 -6 -7 7
Oh bring back my Bon-nie to me.

Adriano Celentano - Susanna

dvojverší

(6) (7) 7 (7) (6) 6 (6) 5
(6) (7) 7 (7) 7 (8) 8
9 (9) 8 (8) 9 (9) 8 (8)
7 7 7 (7) 7 (8) 8
(9) 8 7 (6) (9) 8 (8) 7
7 (9) 87 (6) (9) 8 8

sbor

(9) 8 7
(9) 8 7
(9) 8 7 7 7 (8) (7) 6 (6)