Michalův song

MICHALŮV SONG (The Year That Clayton Delaney Died)

hudba: T.T.Hall
text : T.T.Hall/J.Vyčítal
zpěv : M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha /C hatmonika - C dur/ orig.D dur

5 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 -6 -4 5 4
1. Ten-hle-ten song pa-tří všem co maj po-tí-že s fi-gu-rou

6 -6 7 7 -6 7 -6 -6 7 -6 7 -6 7 7 6
Já jme-nu-ju se Tuč-ný a po-sta-vu mám vy-du-lou

6 -6 7 7 -6 7 -6 7 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -6 6 6
já bej-vá-val ma-lej ští-hlej kluk kte-rej si o mu-zi-ce snil

6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 -6 -4 5 4
a na ná-stro-je strun-ný zkou-šel jsem si ba-re styl

2. Dřív než jsem se nadál bylo mi dvanáct a půl
v parcích jsem sedával s banjem jako trubadúr
až potom můj starší brácha si založil vlastní band
a já ve třinácti hrával s nima dixie-land.

3. Přibývali léta, přibývali nesnáze
Rychlejc než ty léta, přibýval jsem na váze
našel jsem si totiž vnbsp;dobrým jídle, na nešťastný lásky lék,
až v zrcadle jsem zjistil, že by se mne i Golem lek.

4. Životu člověk musí platit daň i s úroky
jenže širší člověk má i srdce široký
řek jsem si no co nadělám, vzal banjo a začal hrát
a zjistil jsem že mám i tak život strašně rád.

5. Tak nebuďte zoufalí, když zjistíte najednou,
že vám kalhoty v pase prostě nějak nesednou
jen neberte vážně váhy, třeba je vadný závaží,
a nebo si řekněte, ta váha si mě neváží.

A nebo si řekněte, ta váha si mně neváží…

Už mně koně vyvádějí

Už mně koně vyvádějí

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

6 6 6 5 -5 6 -5 5 6 6 6 5 -6 -6 -6 6
Už mně koně vy-vádě-jí už mně koně se-dlají-í

6 -6 -7 7 7 -7 7 -8 7 -7 -6 6 7 6 6 -5 5
/: u-už mně koně vy-vádě-jí a hornysti troubějí-í :/

Přestaňte mně koně sedlat přestaňte mně troubiti
/: přestaňte mně koně sedlat já se musím loučiti :/

Nejprv s mojí matičkou která mě vychovala
/: a podruhý s mou panenkou která mě milovala :/

Děkuji vám má matičko za vaše vychování
/: děkuji ti má panenko za tvoje milování /:

Kdyby tady byla taková panenka

Kdyby tady byla taková panenka

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 4 4 4 4 -4 5 5 5 -5 5 4 -3 4 -4 5 -4 4
/: Kdyby tady byla taková panenka která by mě chtěla :/

-5 -5 -5 -5 -5 -4 5 5 5 6 5 4 -3 4 -4 5 -4 4
/: která by mě chtěla syna vychovati přitom pannou býti :/

/: Kdybych já ti měla syna vychovati přitom pannou býti :/
/: ty by jsi mi musel kolíbku dělati do dřeva netíti :/

/: Kdybych já ti musel kolíbku dělati do dřeva netíti :/
/: ty bys mi musela košiličku šíti bez jehly a nití :/

/: Kdybych já ti měla košiličku šíti bez jehly a nití :/
/: ty by jsi mně musel žebřík udělati až k nebeské výši :/

/: Kdybych já ti musel žebřík udělati až k nebeské výši :/
/: lezli bysme spolu spadli bysme dolů byl by konec všemu :/