Zítra ráno v pět

Zítra ráno v pět

hudba, text : J.Nohavica
zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur / orig. v e moll / G harmonika /

5 5 5 -5 5 -4 4 5 -4 5 -5 6
Až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví

6 -6 6 -5 5 -4 3 4 -4 5 -5 6
ještě si na-posled dám vodku na zdraví

6 6 -5 -5 6 6 -4 -4 4 -4 5 -5 5 -4 4
z očí pásku strhnu si to abych viděl na ne-be

4 -4 4 -4 4 -3 ---3 -3 4 -4 5
a pak vzpome-nu si lás--ko na te-be

4 -4 4 -4 4 -3 5 5 ---3
a pak vzpome-nu si na tebe

Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz
řeknu mu že se splet že mně se nechce do nebes
že žil jsem jak jsem žil a stejně tak i dožiju
a co jsem si nadrobil to si i vypiju
a co jsem si nadrobil si i vypiju

Až zítra ráno v pět poručík řekne pal
škoda bude těch let kdy jsem tě nelíbal
ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi
že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi
že tě lásko nechávám na zemi

Až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát
a seno obracet já u zdi budu stát
tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj
prosím nezapomeň nezapomeň a žij
na na na na na na ....
na mě nezapomeň a žij ...

Dál, dál, dál

Dál, dál, dál
hudba a
text: T.Linharz

Pacifik

zapsal Petkon

2.poloha / C harmonika - G dur/

3 3 3 -3 -4 -4 -4-4 4 4 -4 5 -4
Za horama zlato hoří v žilách Černejch skal

3 3 3 -3 -4-4 -3 -4 5 -4
horečkou tě nohy po-ve-do-ou

3 3 3 -3 -4 -4 -4-4 5 5 4 5 -4
nepřemejšlej chvilku nato ruksak rychle sbal

4 4 4 4 --4--4 --4 --4 -4
zanech doma hol-ku zkla-ma-nou

3 3 3 -3 -4 -4 -4-4 5 5 4 5 -4
Nezapomeň s sebou bibli nezbyde ti víc

3 3 3 -3 -4-4 -3-4 5 -4
¨ nežli v těžký chvíli modlení-í

3 3 3 -3 -4 -4 -4-4 5 5 4 5 -4
Eskymáci prej tam bydlej neroste tam nic

4 4 4 4 --4 --4 --4--4 -4
prokleješ to zla-tý ka--me-ní

3 -3 -4 -3 4 4 -4 5 -4
R: Dál dál dál co řeka pramení

3 3 3 -3-4-3 ---3---3 ---3 -3 ---3
tam kde břeh ukrývá dra--hý ka---me -ní

3 -3 -4 -3 4 4 -4 5 -4
dál dál dál tou řekou má-me-ní

3 3 3 -3 -4-3 ---3---3 -3 ---3 3
tam kde na tě kývá zla--tý zna-me---ní

3 3 3 -3 -4-4 -4-4 4 4 -4 5 -4 atd.
Snad se vrátíš jako tulák nebo jako pán
nebo zůstaneš v tý zemi spá-át
nekoupíš si ani burák až se vrátíš k nám
jak se budeš vo ty prachy bát.

Holka se ti dávno vdala spadlo stavení
na tebe už každej zapomněl
máma co se na tě smála už je pod zemí
a pro ni jsi valoun zlata chtěl.

R: Dál dál dál ...

Postavíš si barák bílej v modrým pobřeží
bankéři se vo tě budou prát
už nebudeš chlapče milej vo to neběží
už nebudeš šťastnej klidně spát

R: Dál dál dál ...

Slída

(Jody and the Kid)
SLÍDA K.Kristofferson /P.Novotný

zpěv M.Tučný - Fešáci

zapsal Old sweat

1.poloha /C harmonika - C dur/

4 -4 5 5 5 5 -4 4 4 -4 5 6 -5 5 -4 4
1. No tak vidíš už je rá-no pozdrav a jdi mi-lý Slído

4 -4 5 5 5 5 -5 5 -4 4 -4
teď si myslím žes řek všechno cos mi chtěl

-4 5 -5 -5 -5 -5 5 -4 -3 4 -4 -4 -4 4 4 -3
pořád stojíš před tou bránou na co če-káš mi-lý Slí-do

-3 4 -4 -4 5 -5 5 -4 4 -4 5
mám tam do-lů ně-co hodit a-bys šel

6 6 6 6 6 6 -5 5 5 -5 6 6 6 6 -5 5
Pořád spolu tolik roků za-po-me-nem mi-lý Slído

5 -5 6 6 6 6 -6 6 -5 5 -4
čas dvou bláznů už je dávno dávno pryč

-4 5 -5 -5 -5 -5 5 -4 -3 4 -4 -4 -4 4 4 -3
ten čas toulek tichých kroků vzpomínáš si mi-lý Slído

-3 4 -4 -4 5 -5 5 -4 4 -3 4
jak jsme jednou někde našli křivý klíč

2. K tomu klíči ještě zámek šli jsme hledat, milý Slído,
nějaký vchod, který skrývá tajemství
i dnes nemám klidný spánek, já ho najdu, milý Slído
najdu dveře, které vedou do dětství.
Tys' měl štěstí, já měl úspěch, hodně přátel, milý Slído,
z kterych jenom tys' moh' překročit náš práh,
a pak najednou jsi měl naspěch, kams' to odjel, milý Slído,
když jsem začal kazit všechno, nač jsem šáh'.

3. Nevěřím ti vůbec v ničem, proč ses vrátil, milý Slído,
zpívat naši starou píseň jako dřív,
chceš mě dojmout naším klíčem, už je pozdě, milý Slído,
ten klíč ti už totiž dávno nepatří.
Mlatíš do zdi, nač ty rány, proč ty scény, milý Slído,
vždyťs' mě odkop' jako obehraný míč,
teď ses pohnul od té brány, odcházíš už, milý Slído,
zvedni kámen, pod něj polož křivý klíč ...