Nádraží

NÁDRAŽÍ

hudba: Jiří Burian
text: Jan Nádvorník
zpěv: Michal Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha /C harmonika - C dur/ orig. E dur

4 -4 5 -5 5 -4 5 -4 ---3
1. Še-dý dům dá-vá stín zá-pra-ží

4 -4 5 -5 5 -4 5 -5 5
ta-dy čas za-po-mněl ná-dra-ží

4 -4 5 6 -6 6 -6 7 -6 6 5 -4 4
ko-le-je re-za-vý le-tní žár roz-ta-a-ví

4 -4 5 -5 5 -4 5 -4 ---3
ta-dy čas za-po-mněl ná-dra-ží

2. Poslední stanice, dál už nic
na perón vstupuje mráz a hic
výpravčí vzpomíná, jak přijela drezína
na perón vstupuje mráz a hic.

3. Návěští dávno už nevěští,
nejsou tu zpoždění, neštěstí,
nosič usnul za stolem, pražce voní karbolem
nejsou tu zpoždění, neštěstí

4. Čekárna nikoho nečeká,
nikdo sem nepřijel zdaleka
proč by sem někdo jel, tady vítr trávu sel
nikdo sem nepřijel zdaleka

Do věží

Do věží Waldemar Matuška / Karel Svoboda / Jiří Štaidl

(z muzikálu Noc na Karlštejně )

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

4 3 2 3 4 3 4 -4 5
Prozraď mi můj pane váže-ný

5 -4 4 -4 5 -4 5 -5 6
kampak vedou dveře zamčený

-5 5 ---3 -6 -6 6 -5
kudy krá--čí tajně ten

5 -4 3 -5 -5 6 5
kdo je láskou popleten

4 3 2 4 4 3 4 -4 5
Prozraď mi můj pane ctihodný

5 -4 4 -4 5 -4 5 -5 6
proč je tvůj hrad k lásce nevhodný

-5 5 ---3-6 -6 6 -5
a kam skrývá vyznání

5 -4 3 -5 5 -4 4
kdo se lásce nebrání

3 3 -6 6 6 3 3 -6 6 6 3 3 -4 4 4 3 3 -4 4 4
R.: A-si do věží a-si do věží a-si do věží a-si do věží

Prozraď mi můj pane šlechetný
kudy vedou dveře záletný
kde se schází potají
ti co láskou roztají

Já ti za to potom prozradím
jak se struny v ženě naladí
za to chtěl bych pouze znát
kam se skrývá kdo má rád

R.: Asi do věží ...

Červená řeka

Red River

text: J.Vyčítal
zpěv: M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha / C harmonika - C dur/ orig.C dur

6 6 6 6 6 7 6 -6 6 -5 6
jsem po-tul-nej kau-boj já se po-tlou-kám

5 6 6 6 -6 6 5 -4 -4 5 -4
a od ran-če k ran-či se na-jí-mat dám

6 6 6 6 6 7 6 -6 6 -5 6
a v těch mlž-nejch ho-rách na kon-ci štre-ky

6 7 -7 -6 6 5 6 -5 5 -4 3
pot-kal jsem hol-ku od Čer-ve-ný ře-ky

2. Pak začlo mi trápení a spousta běd,
když táta se bál, abych mu ji nesved,
a v těch mlžnejch horách na konci štreky
dal hlídat dceru od Červený řeky.

3. Já schůzku jsem si s ní dal uprostřed skal,
abych se s ní konečně pomiloval,
a v těch mlžnejch horách na konci štreky
já líbal holku od Červený řeky.

4. Sotva mi však řekla miláčku můj
ze skal se ozvalo bídáku, stůj
a v těch mlžnejch horách na konci štreky
stál její táta od Červený řeky.

5. Tam pušky se ježily, moc jich bylo,
mně štěstí se najednou vytratilo
a v těch mlžnejch horách na konci štreky
já obklíčenej byl u Červený řeky.

Fine:
6 6 -7 -7 -7 -6 6 -6 7 -6 6
Pak ke slo-vu při-šla má pis-tol a pěst

6 -8 -8 -8 -8 7 -8 8 8 -8 7
já pos-lal je na jed-nu z nej-del-ších cest

-5 6 6 6 6 7 6 -6 6 -5 6
a v těch mlž-nejch ho-rách na kon-ci štre-ky

6 7 -7 -6 6 5 6 -5 5 -4 4
ved jsem si hol-ku od Čer-ve-ný ře-ky.