Abych tu žil

ABYCH TU ŽIL
hudba: P.Krejča

text: Z. Rytíř
zpěv: M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha / C harmonika - C dur/ orig: C dur

4 6 5 5 -4 4 -4 -4 4
Kap-sy mám a-bych v nich měl dí-ru

4 -4 5 4 4 -4 5 6 -4
boty mám a na nich let-ní prach

-4 -4 5 5 5 --6 --6 --6 -6 -7 7 -5
pod ši-rou ob-lo-hou jsem se sám u-sa-dil

5 6 5 5 5 5 6 -5 -4 4 -3 4
že mám chuť v hla-vě si srovnat pro co jsem žil.

2. Píseň mám abych měl co zpívat
oheň mám, aby mě ti hřál.
Pár snů mám, abych dál
za nocí je tu snil
že mám jen jeden lidskej úděl ten,
abych tu žil.

3. Louky mám, abych se moh toulat,
lesy mám, abych měl kam jít.
Dlouhý proud řeky mám,
abych shýbnul se a pil,
že mám to výsadní právo
abych tu žil

(D dur)

4. Slunce mám, na cestu mi svítí
štíty hor a jejich úbočí.
Lásky mám nesčetné
abych se sám přesvědčil,
že mám to, co mi stačí,
abych tužil.

(D dur)
5. = 1.

Když máš v chalupě orchestrion

Hudba: Luboš Fišer
text: Zdeněk Borovec

Když máš v chalupě orchestrion (Z TV seriálu "Chalupáři")

zapsal Old sweat

1.poloha / C harmonika - C dur/

s blow-bendingem na 6 kanálku.
(+6) na 6.kanálku se "přefouknutím" sníží tón o 1/2 tónu.

1.
5 6 6 +6 6 -6 6 +6 6 5 -4 4 5 -4 4 5 -4
Když máš v cha-lu-pě or-che-stri-on ne-va-dí že do ní fi-čí

-5 -6 -6 --6 -6 -7 -6 --6 -6 -5 5 -4 -5 5 -4 -5 5
na-ráz pře-sta-nou zlo-by a shon i tem kůl v plo-tě zas vzklí-čí

-6 7 7 -7 7 -8 7 -7 7 -6 7 -7 -6 7 -7 -6 -6 6
ště-stí ne-kou-píš za mi-li-ón a pře-ce ti na do-sah le-ží

-6 7 7 -7 7 -8 7 -7 7 6 6 -6 -7 -6 6 -6 6 -5 5 -4
když máš v cha-lu-pě or-che-stri-on pře-sle-chneš rád i ho-di-ny na vě-ži

2.

Když máš v chalupě orchestrion hned se ti dobře tam daří

naráz přestanou zloby a shon posedí mladí i staří

Štěstí nekoupíš za milion a přece ti na dosah leží.

Když máš v chalupě orchestrion přeslechneš rád i hodiny na věži

la laá.......

Štěstí nekoupíš za milion a přece ti na dosah leží

když máš v chalupě orchestrion přeslechneš rád i hodiny na věži

5 6 6 +6 6 -6 6 +6 6 -6 --6 6 -7 -6 6 -8 7
když máš v cha-lu-pě or-che-stri-on ne-vní-máš jak ten čas bě-ží.

Andel

ANDĚL
hudba: Karel Kryl

text: Karel Kryl

zapsal Old sweat

1.poloha /C harmonika - C dur/

5 5 -4 4-4 5 6 5 5 5 -4 4 -4 4 -4
Z rozmláceného kostela v krabici s kusem mýdla

5 5 -4 4 -4 5 6 5 5 5 -4 4 -4 -4 4
přinesl jsem si anděla polámali mu křídla

5 5 -4 4 -4 5 6 5 5 5 -4 4 -4 4 -4
Díval se na mě oddaně já měl jsem trochu trému

5 5 -4 4 -4 5 6 5 5 5 -4 4 -4 -4 4
tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému

6 7 -8 8 -8 7 6 7 6 5 6 6
R: A proto prosím věř mi chtěl jsem ho žádat

6 7 -8 8 -8 7 6 7 6 5 6 6
aby mi mezi dveřmi pomohl hádat

-4 4 4 4 -4 -4 6 5 (6-6 6 5 6)
co mě čeká a nemine

-4 4 4 4 -4 5-4 4
co mě čeká a nemine

Pak hlídali jsme oblohu
pozorujíce ptáky
debatujíce o Bohu
a hraní na vojáky
Do tváře jsem mu neviděl
pokoušel se ji schovat
To asi ptákům záviděl
že mohou poletovat

R: A proto prosím věř mi ........

Když novinky mi sděloval
u okna do ložnice
já křídla jsem mu ukoval
z mosazné nábojnice
A tak jsem pozbyl anděla
on oknem odletěl mi
však přítel prý mi udělá
nového z mojí helmy

R: A proto prosím věř mi ........