What A Wonderful World

6 -6 7 7 9 -10 -10-10 9
I see trees of green, red ro-ses too

-9 -9 -9 8 -8 -8-8 7
I see them bloom for me and you

7 7 7 7 7 7 7 7 -7 7 -8 8
and I think to myself, what a wonderful world

I see skies of blue and clouds of white
the bright blessed day, the dark sacred night
and I think to myself, what a wonderful world

the colors of the rainbow, so pretty in the sky
are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands, saying, ""how do you do?""
they're really saying, ""I love you"I hear babies cry, I watch them grow
they'll learn much more, than I'll ever know
and I think to myself, what a wonderful world

7 7 8 7 8 7 7 7 -7 7 -8 -87
yes, I think to myself, what a wonderful wo-rld
Autor: 26.11.2003
Tatagreen

Rodné údolí

Rodné údolí

hudba : tradicionál
text: E.Knos

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

3 4 5 5 5 5 -4 5 -4 4
Cesta má přede mnou v dáli mi-zí

3 4 5 5 5 6 -5 5 -4
každý krok v srdci mém za--bo-lí

6 -5 5 5 -4 4 -4 5 6 -5
za-krát-ko bude mi všechno ci-zí

6 -5 5 5 -4 -4 5 -4 4
nespat-řím své rodné ú-do--lí

3 4 -4 5 5 -4 4 -5 -5 6 -5
R.: Já volám na-shleda--nou na-shleda-nou

5 5 5 5 -4 -4 5 -4 4
na-shleda-nou rodné ú--do--lí

3 4 -4 5 5 -4 4 -5 -5 6 -5
já volám na-shleda--nou na-shleda-nou

5 5 5 5 -4 -4 5 -4 4
při vzpomínce srdce za-bo--lí

Oči mé nevidí jak se stmívá
nevidí co jsem měl tolik rád
jediné co mi teď ještě zbývá
rodnému údolí sbohem dát

R.: Já volám nashledanou nashledanou …

Proč se den za každou nocí vrací
proč se čas na chvíli nezastaví
nemusel bych ti své sbohem dáti
kdyby dnešní den navěky byl

R.: Já volám nashledanou nashledanou …

This Little Light Of Mine

6 6 6 6 5 4
This lit-tle light of mine,

6 6 6 6 5 4
I'm gon-na let it shine,

7 7 7 7 -6 -5
This lit-tle light of mine,

7 7 7 -7 -6 6
I'm gon-na let it shine,

6 -6 6 6 -5 5
Let it shine, let it shine,

-4 -4 4
let it shine!

6 6 6 6 -6 6 5 4
Hide it un-der a bush-el, No!

6 6 6 6 5 4
I'm gon-na let it shine,

7 7 7 7 -8 7 -6 -5
Hide it un-der a bush-el, No!

7 7 7 -7 -6 6
I'm gon-na let it shine,

6 -6 6 6 -5 5 -4 -4 4
Let it shine, let it shine, let it shine!

Stánky

Stánky

hudba a text J. Nedvěd
zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

6 6 6 -5 6 -6 6 -5
U stánků na levnou krásu,

5 5 5 5 -4 5 -5 5-4
postávaj a smějou se času

4 4 4 4 3 5 5 5 5 -4 4 4
s cigaretou a holkou, co nemá kam jít.

6 6 6 6 6 -5 6 -6 6 -5
Skleniček pár a pár tahů z trávy,

5 5 5 5 5 -4 5 -5 5 -4
uteče den, jak večerní zprávy,

4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 -4 4 4
neuměj žít a bouřej se a neposlouchaj.

4 -6 -6 -6 -6 -6 6 6 6 -6 6
R: Jen zahlídli svět, maj na duši vrásky,

-5 5 5 5 -4 5 -5 5 -4
tak málo je, málo je lásky,

4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 -4 4 4
ztracená víra hrozny z vinic neposbírá.

6 6 6 -5 6 -6 6 -5
U stánků na levnou krásu

5 5 5 5 -4 5 -5 5 -4
postávaj a ze slov a hlasů

4 4 4 3 5 5 5 5 5 -4 4 4
poznávám, jak málo jsme jim stačili dát.

R: Jen zahlídli svět ... (2x)

Jasna zprava

Jasná zpráva - Petr Janda

zapsal: HanysAKC (Amatér Každým Coulem)

Ladění/poloha: G/1st

Kontroloval: Old sweat.

6 6 6 6 -5 5 -4 4
Skončili jsme, jasná zpráva,

6 6 6 6 -5 5 -4 4 -4
proč o tebe zakopávám dál,

-4 -4 -4 5 -5 -5 6 -6 5
projít bytem já abych se bál.

6 6 6 6 -5 5 -4 4
Dík tobě se vidím zvenčí,

6 6 6 6 -5 5 -4 4 -4
připadám si starší, menší, sám,

-4 -4 -4 5 -5 -5 6 -6 5
kam se kouknu, kousek tebe mám.

-6 6 -6 5 6 6 5 -6 6 -6 5 6
Pěnu s vůní jablečnou,vy-va-nu-lý sprej,

-6 6 -6 5 6 6 5 6 5 -4
te-le-fón, cos ustřihla mu šňůru.

-6 6 -6 5 6 6 5 -6 6 -6 5 6
Knížku krásně zbytečnou, co má lživý děj,

-6 6 -6 5 6 6 5 6 5 -4
píše se v ní, jak se lítá vzhůru

5 6 5 -4 5 6 5 -4
- lítá vzhůru - ve dvou vzhůru.

6 6 6 6 -5 5 -4 4
Odešlas mi před úsvitem,

6 6 6 6 -5 5 -4 4 -4
mám strach bloudit vlastním bytem sám,

-4 -4 -4 5 -5 -5 6 -6 5
kam se kouknu, kousek tebe mám.

...Pěnu...

6 6 6 6 -5 5 -4 4
Skončili jsme jasná zpráva,

6 6 6 6 -5 5 -4 4 -4
není komu z okna mávat víc,

-4 -4 -4 5 -5 -5 6 -6 5
jasná zpráva rub, co nemá líc.

.konec.