Breathe On Me

5 5 5 -5 4 5
Breathe on me, Breath of God,

6 -5 5 -4 5 -4
Fill me with life a-new,

5 -5 -6 6 5 5 -4 -5
That I may love what Thou dost love

-4 4-3 4 5 -4 4
And do what Thou wouldst do.

Blackbird (The Beatles)

Blackbird - The Beatles
Harmonica Tab

4 4 4 4
BLACK-BIRD SING-ING

4 4 4 6 6
IN THE DEAD OF NIGHT

-4 4 -4 -4 -4
TAKE THESE BRO-KEN WINGS

4 -5 6 5
AND LEARN TO FLY

-4 5 4
ALL MY LIFE

4 4 4 -4 5 -4
YOU WERE ON-LY WAIT-ING

4 -3 -4 4 5 -4 4
FOR THIS MO-MENT TO A-RISE

-5 4 4
BLACK-BIRD FLY,

-5 4 4
BLACK-BIRD FLY

7 -7 6 -7
IN-TO THE LIGHT

6 6 -5 5 4
OF THE DARK,BLACK NIGHT

Scorpions - Wind Of Change

VERSE:

4 4 4 4 5 4 (4)

(4) 5 (5) 6 5

4 (5) 5 (4) 4 (4) 3 4 (3)

CHORUS:

5 (4)

(4) 5 (5 5 5 5) 6 (5)

5 (4) 5 (4 4)

(4) 5 (5 5 5 5) 6 (5) 5 (4) 5

4 4 (5) 5 (4)

Я еще не очень хорошо играю, и не уверен что все правильно.
Да и песню я всю не помню, так что если что-то не правильно подбирайте сами.

As Time Goes By

5 -5 5 -4 4 -4
You must remember this,

5 6 -5 5 -4 -5
a kiss is still a kiss,

6 7 -7 -6 6 -6
A sigh is just a sigh.

-7 -8 7-7 -6 -7 7 6
The fundamental things apply,

6 4 -4 5
As time goes by.

5 -5 5 -4 4 -4
And when two lovers rue,

5 6 -5 5 -4 -5
they still say, "I love you,"

6 7 -7 -6 6 -6
On that you can rely,

-7 -8 7 -7 -6 -7 7 6
no matter what the future brings,

6 4 -4 4
As time goes by.

4 -4 4 -6 -6
Moonlight and lovesongs,

-6 -7 -6 6 -6
never out of date

5 -5 5 -6 -6
Hearts full of passion,

-6 -7-6 6 -6
jealousy, and hate.

5 -5 5 7
Woman needs man

7 7 -7 7 -7 -8
and man must have his mate--

-7 -6 -6 5 5 6
That, no one can deny.

5 -5 5 -4 4 -4-4
It's still the same old story,

5 6 -5 5 -4 -5-5
a fight for love and glory

6 7 -7 -6 6 -6
A case of do or die.

-7 -8 7 -7 -6 -7 7 6 6
The world will always welcome lovers,

6 4 -4 4
As time goes by.

--repeat from "...Moonlight and love songs...."

5 6 -6 7
end: "...as time goes by."

Ptáčata

Ptáčata

hudba a text J.Nedvěd
zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

-4 -4 -4 4 -4 -4 5 -4 4 4 3
Na kolejích stála a za uchem květ

-4 4 4 4 -4 4-4 4
vlasy trávou zavázaný

-4 -4 -4 4 -4 5 -4 4 4 3
s kytarou na zádech strun už jen pět

-4 -4 -4 5 -4 4 4 4
hezký o-či uplakaný

Opuštěnejch ptáčat plnej je svět
hnízda hledaj neví co dál
vyšlápli jsme ránem a v neděli zpět
za tejden jsem u trati stál

-5 5 4 4 5 6 6 5
R: Ví--íš holky těžší to maj

-4 4 4 5 4 4 4
víš holky těžší to maj

Říkal jsem jí štístko zatoulaný
vždycky smála se a začala hrát
o potocích v trávě a o znamení
co lidi uměj ze zloby dát

R: Víš holky těžší to maj ...

Na kolejích stála a za uchem květ
vlasy trávou zavázaný ...