Okolo Třeboně

Okolo Třeboně

zapsal netopyyr
kntroloval Old sweat

1.poloha / C harmonika - C Dur /

5 5 5 -5-3 4 6 6 6 -6-6 6
Okolo Třeboně, okolo Třeboně

-5-5 -5 6 6 -5 5 5 5 -5 -3 4
Pasou se tam koně, pasou se tam koně.

Ref.:

6 5 5 5 -4 4 -4-5 5
Dej kobylám, to ti povídám,

6 5 5 5 -44
Dej kobylám ovsa.

6 5 5 5 -4 4 -4-5 5
Dej kobylám, to ti povídám,

6 5 5 5 -4 4
Dej kobylám ovsa.

Až se ti napasou, až se ti napasou,
Domů tě ponesou, domů tě ponesou.

Ref.:

Rodné údolí

Rodné údolí

hudba : tradicionál
text: E.Knos

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

3 4 5 5 5 5 -4 5 -4 4
Cesta má přede mnou v dáli mi-zí

3 4 5 5 5 6 -5 5 -4
každý krok v srdci mém za--bo-lí

6 -5 5 5 -4 4 -4 5 6 -5
za-krát-ko bude mi všechno ci-zí

6 -5 5 5 -4 -4 5 -4 4
nespat-řím své rodné ú-do--lí

3 4 -4 5 5 -4 4 -5 -5 6 -5
R.: Já volám na-shleda--nou na-shleda-nou

5 5 5 5 -4 -4 5 -4 4
na-shleda-nou rodné ú--do--lí

3 4 -4 5 5 -4 4 -5 -5 6 -5
já volám na-shleda--nou na-shleda-nou

5 5 5 5 -4 -4 5 -4 4
při vzpomínce srdce za-bo--lí

Oči mé nevidí jak se stmívá
nevidí co jsem měl tolik rád
jediné co mi teď ještě zbývá
rodnému údolí sbohem dát

R.: Já volám nashledanou nashledanou …

Proč se den za každou nocí vrací
proč se čas na chvíli nezastaví
nemusel bych ti své sbohem dáti
kdyby dnešní den navěky byl

R.: Já volám nashledanou nashledanou …

Niagara

Niagara

hudba,text: E.Ingriš
zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika – C dur /

3 3 3 4 4 4 4 3 3 -4 -4 -4 -4
Na břehu Ni-a--ga-ry sto-jí tu--lák sta-rý

3 3 -4 -4 -4 -4 5 5 4
na svou první lásku vzpomí-ná

3 3 4 4 4 4 3 3 -4 -4 -4 -4
jak tam stá-li spolu dí-va-li se do-lů

3 3 -4 -4 -4 -4 5 5 4
až jim půlnoc spadla do klína

3 3 4 4 3 3 -4 -4 3 3 -4 -4 4 -4 5
R1.: Teskně hu-čí Ni-a--ga-ra teskně hu-čí do no--ci

4 -4 5 5 5 6 6 -5 5 -4 4 4 -4 -4 5
komu vá-šeň v srdci hárá to-mu ne-ní po-mo-ci

4 -4 5 5 5 6 6 -5 5 -4 4 4 -4 -4 4
komu vá-šeň v srdci há-rá to-mu ne-ní po-mo-ci

R2.: Střemhlav do propasti padá proud na něm vidím tebe děvče plout
škoda že ten přelud krásný nelze nikdy obejmout
škoda že ten přelud krásný nelze nikdy obejmout

R1.: Teskně hučí Niagara teskně hučí do noci …

Osud tvrdou pěstí zničil lidské štěstí
i ten nejkrásnější jara květ
i ten kvítek jara vzala Niagara
ta jej nenavrátí nikdy zpět

R1: Teskně hučí Niagara teskně hučí do noci …

Adriano Celentano - Susanna

dvojverší

(6) (7) 7 (7) (6) 6 (6) 5
(6) (7) 7 (7) 7 (8) 8
9 (9) 8 (8) 9 (9) 8 (8)
7 7 7 (7) 7 (8) 8
(9) 8 7 (6) (9) 8 (8) 7
7 (9) 87 (6) (9) 8 8

sbor

(9) 8 7
(9) 8 7
(9) 8 7 7 7 (8) (7) 6 (6)

Abraham, Martin and John

4 4 4 4 6 6 6 -6 -6 6 6 5
Has an-y bo-dy here seen my old friend A-bra-ham?

7 -7 -6 -7 -6 6 6
Can you tell me where he's gone?

7 7 7 7 7 -7 6
He freed a lot-ta peo-ple

6 6 -6 -6 -6 -6 -6 6 5
but it seems the good they die young

4 -4 5 5 5 -4 4 -4 4
but I just looked a-round and he's gone

verse 2.

4 4 4 4 6 6 6 -6 -6 6
An-y body here seen my old friend John?

Can you tell me where he's gone?
He freed lotta people but it seems the good they die young
I just looked around and he's gone

verse 3.

4 4 4 6 6 6 -6 -6 6 6
An-y body here seen my old friend Mar-tin?

Can you tell me where he's gone?
He freed lotta people but it seems the good they die young
I just looked around and he's gone

7 7 7 -7 6 -7 -7 4 -4
Did-n't you love the things that they stood for?

7 7 7 -7 6 -7 6 4 -4 5 6 5
Did-n't they try to find some good for you and me?

5 -4 6 -4
And we'll be free

7 -7 -6 6 -6 6 -6 -6 7
Some day soon, it's gon-na be one day

verse 4
7 7 7 7 -7 6 6 -6 -6 6 5
An-y-bo-dy here seen my old friend Bob-by?

4 7 -7 -6 6 -5 5 -4
Can you tell me where he's gone-?

4 7 7 7 7 -7 6 6 -6 6 -5 6
I thought I saw him walk-in' up ov-er the hill

5 -5 -5 -5 5 -4 4 4
With A-bra-ham, Mar-tin, and John