Žitka zeleňajú

Žitka zeleňajú

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika-C dur /

6 -5 5 -6 6 5 -5 6 5
Žitka zele-ňajú kvete réž

6 -5 5 -6 6 5 -5 6 5
na vojnu verbujú a mňa též

-5 5 -4 -5 -6 6 -5 5 -5 6 -4 -4 -4
/: ej škoda preškoda šo-hajíčka švarného

-6 -6 6 -6 6 5 -5 6 5
vzali ho na vojnu samé-ho :/

Hoj že dívča hoj že pěkná si
chodijú za tebú juhási
/: Chodijú za tebú aj ti švarní zemani
hoj že dívča hoj že poď s nami :/