Žežuličko, kde jsi byla

Žežuličko, kde jsi byla

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

6 -6 6 -5 5 -5 6 4
Žežu-ličko kde jsi byla

-5 5 -4 4 -3 4 -4 3
žes tak dlouho ne-kuka-la

5 -5 6 4 -4 5 5 4 -4 -3 4 -4 5
a-ja-ja kuku-ku seděla jsem na bu-ku

5 -5 6 4 -4 5 6 -5 5 -4 4 4 4
a-ja-ja kuku-ku sedě-la jsem na buku

Seděla jsem na větvičce
volala jsem na myslivce
ajaja kukuku seděla jsem na buku
ajaja kukuku seděla jsem na buku