Zelené pláně

Zelené pláně (Green Fields)
hudba,
text : T.Gilkyson, R. Dehr

J.Zíma,J.Fikejzová
Spirituál kvintet

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - a moll /

---3 -3 ---3 5 -4 4 ---3 4 -3
Tam kde zem du-ní ko-py---ty stád

---3 -3 ---3 6 -5 -5 5 4 -4 5 -4
znám pl--no vů-ní co dejchám je tak rád

-6 -7 -6 -7 -7 -6 6 6 -6 6 -6
čpí tam pot ko-ní a vo-ní ty--mi-án

-5 6 -5 6 6 -5 5 -4 4 -4 5
kouř ob-zor cloní jak do-li--nou je hnán

---3 6 +5!(6) -5 ---3 -3 4 -3 -4 -3 ---3
rád ži-ju na ní tý pláni ze-le-ný

Tam kde mlejn s pilou proud řeky hnal
já měl svou milou a moc jsem o ni stál
až přišlo psaní ať na ni nečekám
prý k čemu lhaní a tak jsem zůstal sám
sám znenadání v tý pláni zelený

-6 -6 6 -6 6 -6 6 -5 6 5
R.: Dál čis-tím chlív a lo--vím v o-ře-ší

-6 -6 -6 6 -6 6 -6 6 -5 6 5
je-nom ja-ko dřív mě ži--tí ne-tě-ší

7 7 -7 7 -7 7 -7 -6 6 -5
když hlídám stáj a slyším ví--tr dout

5 4 -4 5 -4 -4 -4 -3 4 -4 5
prosím ať jí po-ví že mám v srdci troud

Kdo ví až se doví z větrnejch stran
dál že jen pro ni tu voní tymián
vlak hned ten ranní ji u nás vyloží
a ona k spaní se šťastná uloží
sem do mejch dlaní v tý pláni zelený