Zdám se ti lepší, nežli jsem

ZDÁM SE TI LEPŠÍ NEŽLI JSEM D.Dobiáš / Z.Rytíř

zpěv: M.Tučný / Tučňáci

zapsal Old sweat

1.poloha

6 6 6 -6 6 -5 5 -4 -4 -4 4 ---3
R. Jen stín v tvých o-čích ten tě váž-ně pro-zra-dí

-5 -5 5 6 6 -4 4 5
že dá-váš přednost čtyřem zdem

6 6 6 -6 6 -5 5 -4 -4 -4 4 ---3
A mě se ne-ptáš jes-tli mi to ne-va-dí

-5 -5 5 6 6 -4 4 4
zdám se ti le-pší než-li jsem

-6 6 -6 6 -6 6 6 4 -4
1. Vy-mě-nil bych ká-vu vy-chla-dlou

6 6 6 -6 6 -4 4 5 6
za hor-ký as-falt let-ních sil-nic

7 7 -7 -6 6 6 5 6 6 6 5 -5
a slův-ka kte-rá mi jak smoking ne-pa-dnou

-5 -5 5 6 6 -4 -3 4
ne-chal bych s větrem od-ply-nout

R. A jen stín ...

2. Kolik zítřků má tvé mlčení,
já nejsem chlápek, který se jen tak změní.
A ty věříš, že tvá láska je mým zákonem,
zdám se ti lepší nežli jsem.

R. A jen stín ...