Zatracenej život

Zatracenej život
hudba: Ch.Seitz,E.Rader,J Louis

text: J.Vyčítal
Greenhorns

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

4 -4 5 5 -4 4 ---3 4 ---3 3
To by-lo v Dakotě vo vejpla---tě

4 4 4 4 -3 4 -4
whisky jsem tam pa-šoval

4 -4 5 5 -4 4 ---3 4 ---3 3
a že jsem byl sám jako kůl v plotě

4 4 4 -3 4 -4 4
s holkou jsem tam špáso-val

Šel jsem s ní nocí jak vede stezka
vokolo červenejch skal
než jsem jí stačil říct že je hezká
zpěněnej býk se k nám hnal

-5 -5 -5 4 4 5 5 -4 4
R.: Ju--pí čerte jdi radši-i dál

4 4 4 5 -4 4 -4
pak jsem ho za ro-hy vzal

4 -4 5 5 -4 4 ---3 4 ---3 3
udě--lal přemet a ja---ko tur řval

4 4 4 -3 4 -4 4
do dáli u--palo-val

To bylo v Dawsonu tam v saloonu
a já jsem zase přebral
všechny svý prachy jsem měl v talonu
na život jsem nadával

Zatracenej život čert by to spral
do nebe jsem se rouhal
než jsem se u baru vzpamatoval
Belzebub vedle mě stál

R.: Jupí čerte ...

Jó rychle voplácí tenhlecten svět
než bys napočítal pět
Ďáblovým kaňonem musel jsem jet
když jsem se vracel nazpět

Jak se tak kolíbám uzdu v pěsti
schylovalo se k dešti
Belzebub s partou stál vprostřed cesty
zavětřil jsem neštěstí

R.: Jupí čerte jdi radši dál
potom mě za nohy vzal
udělal jsem přemet jak tur jsem řval
do dáli jsem upaloval