Zajíček běží po pšenici

Zajíček běží po pšenici

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

7 6 6 6 -5 5 5 -5 6
Zajíček běží po pšeni-ci

7 6 6 6 -5 5 5 -4 4
myslivec číhá na silnici

5 5 -5 5 5 -4 5 5 -5 5 -4
/: počkej ty zajíčku já ti dám ránu

5 5 -5 5 5 -4 -5 5 -4 -4 4
až se ti hlavička uh-ne na stranu :/