Zafúkané

Zafúkané
hudba : L.Mysliveček,Z.Hrachový

text: L.Mysliveček
Fleret

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll /

4 4 4 -3 -3 -3 4 4 4 -3
Větr sněh za-né-sl z hor do polí

---3 ---3 ---3 4 4 4 3 ---3 -3 ---3
já i
du přes kopce přes ú
do--lí

4 4 4 -4 -4 -4 -4 5 -5 5
i-du k tvej dě-di-ně za-túla-nej

---3 -3 4 4 3 4 -3 4 -4 ---3
ces--tičky sněhem sú za-fúka-né

---3 ---3 ---3 5 -4 5 -5 5 ---3 -3 4 4 3 4 ---3 -3 4 -3
R.: Za---fú---ka
né za-fúka-né ko---lem mňa všecko je za---fú-kané

---3 ---3 ---3 5 -4 5 -5 5 ---3 -3 4 4 ---3 4 -3 4 -3 ---3
za---fú---ka
né za-fúka-né ko---lem mňa všecko je za-fúka-né

Už vašu chalupu z dálky vidím
srdce sa ozvalo bit ho slyším
snáď enom pár kroků mi zostává
a budu u tvého okénka stát

R.: Ale zafúkané zafúkané okénko k tobě je zafúkané
zafúkané zafúkané okénko k tobě je zafúkané

Od tvého okna sa smutný vracám
v závějoch zpátky dom cestu hledám
spadl sněh na srdce zatúlané
aj na mé stopy sú zafúkané

R.: Zafúkané zafúkané mé stopy k tobě sú zafúkané
zafúkané zafúkané mé stopy k tobě sú zafúkané

2.verze v 1.poloze bez bendingu

7 7 7 -7 -7 -7 7 7 7 -7
Větr sněh za-né-sl z hor do polí

-6 -6 -6 7 7 7 6 -6 -7 -6
já i--du přes kopce přes ú--do-lí

7 7 7 -8 -8 -8 -8 8 -9 8
i-du k tvej dě-di-ně za-túla-nej

-6 -7 7 7 6 7 -7 7 -7 -6
cestičky sněhem sú za-fúka-né

-6 -6 -6 8 -8 8 -9 8 -6 -7 7 7 6 7 -6 -7 7 -7
R.: Za-fú-ka-né za-fú-ka-né ko-lem mňa všecko je za-fú-kané

-6 -6 -6 8 -8 8 -9 8 -6 -7 7 7 -6 7 -7 7 -7 -6
za-fú-ka-né za-fú-ka-né ko-lem mňa všecko je za-fúka-né