Za vodou, za vodou, za vodičkou

Za vodou, za vodou, za vodičkou

--

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

5 6 7 6 -5 5 -4 -5 -7 -6
Za vodou za vodou za vo-dičkou

-4 -5 -7 -6 6 -5 5 6 7 6
hrála si má milá s holubičkou

5 6 7 6 -5 5 -4 -5 -7 -6
hrála si má mi-lá s černým orlem

-4 -5 -7 -6 6 -5 6 6 -5 5
po-těš se Je-níčku s pánem bo-hem

Já se ti ožením ani nezvíš
ty mně mých ohlášek nezapovíš
ani mi oddavek strojit nedáš
toho ty má milá neuděláš

Když jsem tě nedostal za ženušku
vyvolím si tebe za družičku
abys mně naposled posloužila
věneček na hlavu položila

To se ti Jeníčku nemůže stát
pro lítost bych to to nemohla dát
pro pláč do kostela ani vejít
pro lásku falešnou musím umřít