Za tú horú

Za tú horú

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

3 4 5 -4 4 -3 4 ---3
/: Za tú horú za vy-sokú

3 3 4 4 3 3 ---2 2
mám frajárku černo-o
kú :/

3 3 3 3 ---3 3 5 5 5 5 -5 5
/: palagrija ho---ja milá duša mo-ja

4 4 -5 -5 5 5 -4 4
mám frajárku černoo--kú :/

/: Šel bych za ňú cesta je zlá
ve dně prší v noci je tma :/
/: palagrija hoja milá duša moja
ve dně prší v noci je tma :/

/: Ťažké ťažké rozlúčení
dyž zme spolem naučení :/
palagrija hoja milá duša moja
dyž zme spolem naučení
v komůrce sedávat huběnky si dávat
do samého rozednění