Za našima humnama

Za našima humnama

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll/

---3 ---3 5 5 5 -4 5
Za na---šima humnama

-5 5 -4 ---3 6 -5 5
za naši-ma humna-ma

---3 ---3 5 5 -3 4 ---3
laš--to---věnka lé-tala

Laštověnko nelétaj
laštověnko nelétaj
bílého dňa nevolaj

Už je ráno bílý deň
už je ráno bílý deň
jak já půjdu s haňbú ven