Vysoký jalovec

Vysoký jalovec

zapsal Petkon

1. a 2. poloha / C harmonika - C dur, G dur /

4 4 -3 ---3 3 2 4 4 -3 ---3 3 -3
Vysoký ja---lovec vysoký ja---ko já

-3 -3 -3 -3 -4 ---3 4 4 -3 ---3 3 2
přeskoč ho má mi-lá rovnejma no---hama

4 4 -3 ---3 3 2 4 4 -3 ---3 3 -3
já ho ne-přes-kočím já sa rá-da točím

-3 -3 -3 -3 -4 ---3 4 4 -3 ---3 -3 4
na te-be šo-hajku zapomenút mo-sím

-1 3 3 ---3 -3 4 ---3 ---3 ---3 -3 -2 --2 2 -1
R.: U--vázali ko-zu u tr---tr---tr u tr--tr-tr

-1 3 3 ---3 -3 4 ---3 -3 3
u--vázali ko-zu u tr-na

-1 3 3 ---3 -3 4 ---3 ---3 ---3 -3 -2 --2 2 -1
o--na sa jim v noci u tr---tr---tr u tr--tr-tr

-1 3 3 ---3 -3 4 ---3 -3 3 3
o--na sa jim v noci u
tr-hla a

4 4 -3 ---3 3 2 atd.
Vysoký ja---lovec vysoký jako já ...

R.: uvázali kozu u tr-tr-tr ...