Vyletěla holubička

Vyletěla holubička ze skály

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

4 -4 5 -5 6 -6 -7 6 7 7 -7 -6 -6 6
Vyle-těla holu-bička ze skály ze skály

-5 -6 -5 4 5 6 5 4 -4 -4 5
probu-di-la modré o-či ze spaní

-5 -6 -5 -4 5 6 5 4 -4 -4 4
probu-di-la modré o-či ze spaní

Kdyby byly modré oči nespaly nespaly
byly by tu holubičku dostaly
byly by tu holubičku dostaly

Nebyla to holubička byl to pták byl to pták
když mne nechceš můj holečku nechej tak
když mne nechceš můj holečku nechej tak

Když mne nechceš milovati nechtěj si nechtěj si
bude si mne namlouvati hodnější
bude si mne namlouvati hodnější