Vrť sa dívča

Vrť sa dívča

zapsal Petkon

2.poloha / C harmonika - G dur /

-1 3 3 3 3 3 3 3 ---3 3 --2 -2
Vrť sa dívča vrť sa dívča o
kolo mňa

-3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 5 -4 --4 -4
vrť sa dívča vrť sa dívča o-ko-lo mňa

-3 -4 -4 -4 5 4 ---3 4 4 4 -4 -3
/: u--dě-lej ko-lečko mo---ja galánečko

-1 3 3 3 3 3 3 3 ---3 3 --2 -2
budeš moja budeš moja bu---deš mo--ja :/

Dyby ne ťa moja milá dyby ne ťa
dyby ne ťa moja milá dyby ne ťa
/: byly by ňa chytili do Hradišťa odvedli
za regrúta za regrúta za regrúta :/

Ale že si moja milá milosrdná
ale že si moja milá milosrdná
/: tys koníčky sedlala a za mnú si přijela
až do Brna až do Brna až do Brna :/