Vlak půlnoční

(I am So Lonesome I Could Cry)
VLAK PŮLNOČNÍ H.Williams / J.Vyčítal

zpěv: M.Tučný / Greenhorns

zapsal Old sweat

1.poloha /C harmonika - C dur/ orig. B dur (Bb)

4 5 4 5 4 5 4 3
Už te-plý lé-to od-chá-zí

4 5 4 5 4 3
a pod-zim zas je král

-5 -5 -5 4 5 6 5 3
v dál-ce hou-ká vlak půl-no-ční

6 6 6 5 5 -4 4 4
vla-kem tí-ím od-jíž-díš v dál

2. Už neuslyším honky tonk
který nám vítr hrál
v dálce houká vlak půlnoční
stojím tam co dřív jsem stál.

3. U kolejí teď zbyl jsem sám
já a kouř, co tu vlál
v dálce houká vlak půlnoční
jsem tak sám, že bych až řval.

4. Nevím na kterým nádraží
vystoupíš a co dál
v dálce houká vlak půlnoční
jeho dým už vítr svál.