Vinohrady, vinohrady

Vinohrady, vinohrady

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll /

5 5 5 ---3 -4 -4 -4 -5 5 -5 5 -4 4 -4 5
Vinohrady vi-nohra-dy dobré vínko dává-te

5 5 5 ---3 -4 -4 -4 -5 5 -5 5 -4 4 -3 ---3
vinohrady vi-nohra-dy dobré vínko dává-te

5 5 -6 -6 6 -6 6 -5 5 5 5 -6 -6 6 -6 6 -5 5
/: a kdo sa ho jednú napi-je dobrú vů-lu z něho dostane

5 5 5 ---3 -4 -4 -4 -5 5 -5 5 -4 4 -3 ---3
vinohrady vi-nohra-dy dobré vínko dává-te :/

Vínko bílé vínko bílé vínko naše červené
vínko bílé vínko bílé vínko naše červené
/: a kdo sa ho jednú napije zazpívá si pěkně vesele
vínko bílé vínko bílé vínko naše červené :/