Vínečko bílé

Vínečko bílé
autor: Fanoš Mikulecký

datum vzniku: 7.2.1944

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

5 6 5 -4 4 6 5 7 -6 6
Vínečko bílé si od méj miléj

7 -7 7 6 -6 -5 5 -4 5 6 5 -4 4
/: budu ťa pít co budu žít vínečko bílé :/

Vínečko rudé si od téj druhéj

/: budu ťa pít co budu žít vínečko rudé :/

Vínečka obě frajárky moje

/: budu vás pít co budu žít vínečka obě :/

1.poloha o oktávu níž

2 3 2 -1 1 3 2 4 ---3 3
Vínečko bílé si od méj mi-léj

4 -3 4 3 ---3 ---2 2 -1 2 3 2 -1 1
/: budu ťa pít co bu-du žít vínečko bílé :/