Variace na renesanční téma

Variace na renesanční téma
hudba: V.Mišík

text: V. Hrabě
V.Mišík a ETC

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll / Orig. v A moll

8 8 -8 8 -8 8 -8 7 -6 -8 -8 -8 7 -8 8 8 8
Láska je jako večernice plující černou oblohou

8 8 -8 8 -8 8 -8 7 -6 -8 -8 -8 -8 -8 7 -8 8 8
zavřete dveře na petlice zhasněte v domě všechny svíce

-8 8 8 8 8 -8 8 -8 7 -8 -7 -7 -7 -7 7 -6 -6 -6
a o-pevněte svoje tě-la vy kterým srdce zkame-ně-la

Ami C G Ami Ami/C D
mezihra : 3---3 / 4 5-5/ 6 -6-7 / 7 5 / -5 6 / -4 / ... /

Dmi Emi Ami
/ -6 / -7 7 / 5 / .....

8 8 -8 8 -8 8 -8 7 -8 -8 -8 -8 -8 8 -6 -6 -6
Láska je jako krásná loď která ztrati-la kapi-tá-na

8 8 -8 8 -8 8 -8 7 -6 7 -8 -8 -8 7 7 7 8 8
námořníkům se třesou ruce a bo-jí se co bude zrána

8 8 -8 8 -8 8 -8 8 -8 7 -6 7 -8 -8 7 -8 8
láska je jako bolest z probuzení a horké ruce hvězd

8 8 -8 8 -8 8 -8 7 -6 -8 -8 7 -8 -8 7 8 8 -8 8
které ti oknem do vě-zení květi-ny sy-pou ze svatebních cest

8 8 -8 8 -8 8 -8 7 -6 -8 -8 7 -8 -8 -7 7 -6 -6 -6
které ti oknem do vě-zení květi-ny sy-pou ze svatebních cest

mezihra :

Láska je jako večernice plující černou oblohou
náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou
náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou

mezihra :

2.verze o oktávu níž

5 5 -4 5 -4 5 -4 4 ---3 -4 -4 -4 4 -4 5 5 5
Láska je ja-ko večernice plují-cí černou oblohou

5 5 -4 5 -4 5 -4 4 ---3 -4 -4 -4 -4 -4 4 -4 5 5
zavřete dveře na petlice zhasněte v domě všechny svíce

-4 5 5 5 5 -4 5 -4 4 -4 -3 -3 -3 -3 4 ---3 ---3 ---3
a o-pevněte svoje tě-la vy kterým srdce zkame---ně---la

mezihra : stejně jako v 1.verzi atd.