Vánoce Vánoce přicházejí

Vánoce přicházejí (J.Vomáčka/Z.Borovec)

Zapsal Oldsweat
Harmonika "C", Refrén 6.poloha(F) sloky 1.poloha(C)

-5 -5 -4 4 4 ---3 4 4 3 4 4 5 -4 4 --3 ---3
Ref: Vá no ce, Vá no ce při chá ze jí, zpí vej me přá te lé,

4 -4 5 -5 -5 -4 4 4 ---3 4 4 3 4 4 5 -4 4 5 -5
po ro ce Vá no ce, Vá no ce při chá ze jí, šťast né a ve se lé.

3 3 3 3 5 5 4 4 -4 -4 -3 -3 4 4 3
1. Proč si dě da ří ci ne dá, tlu če o stůl v před sí ni,

3 3 3 3 5 5 4 4 -4 -4 -3 -3 4
a pak bě da, mar ně hle dá ka pra pod skří ní,

3 3 3 3 5 5 4 4 -4 -4 -3 -3 4 4 3
Na še te ta pe če lé ta na Vá no ce vá no čku,

3 3 3 3 5 5 4 4 -4 -4 -3 -3 4
ne re ptá me as poň má me ně co pro koč ku.

4
Ref: Jé
-5 -5 -4 (opakuje se)
Vá no ce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.

2. Bez prskavek tvrdil Slávek na Štědrý den nelze být
a pak táta s minimaxem zavlažoval byt.
Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost,
říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.

Ref: Jé
Vánoce,vánoce ....

3. Jednou v roce na Vánoce strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou tóny záhadné.
Strejdu vida děda přidá „Neseme vám noviny,“
čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný.

Ref: Jé Vánoce, Vánoce ....

4. A když sní se,co je v míse, televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne k blaženosti mé.
Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc.

Ref: Jé Vánoce, Vánoce ....