V tem milotském zámku

V tem milotském zámku

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

4 4 5 6 5 4 -4 -4 -5 -6 6 -5
/: V tem milotském zámku mám já tam ga-lánku

5 5 -4 -4 4
tu já dobre znám :/

6 5 6 -5 -4 -5 5 5 6 5 5 -4 -4
:/ Já ju znám rád ju mám dokád já ju v rukách mám

6 5 6 -5 -4 -5 5 5 6 5 5 -4 -4
já ju znám rád ju mám dokád já ju v rukách mám

4 4 5 6 5 4 -4 -4 -5 -6 6 -5 5 5 -4 -4 4
jak ju z ruky pustím hned na i--nú myslím pomož Pán Bůh sám :/