Už z hor zní zvon

Už z hor zní zvon /Amazing Grace /

hudba: tradicionál
text: Z.Borovec

zapsal Petkon

A. 1.poloha / C harmonika - C dur /

3 4 5 -4 4 5 -4 4 ---3 3
Už z hor zní-í---í zvon už tmí se kraj

3 4 5 -4 4 5 -4 5 6
a s ním tvů-ů---ůj syn še--el spát

5 6 6 5 -4 4 5 -4 4 ---3 3
vše-em přej tý--ý---ýž sen všem pí-seň hraj

3 4 5 -4 4 5 -4 4
mír strun mí-í---ír snů mám rád

Už z hor zní zvon a spí tvá stáj
ten vzácný čas já znám
slož v tmách svůj rýč a píseň hraj
mír strun mír snů mám rád

Už z hor zní zvon a dřímá stráň
prod řek líbá z vln svou hráz
nech plát svou louč a píseň chraň
mír strun mír snů mám rád

Nech znít ten zvon nech spát tu stáj
jen hlídej klid svých stád
stůj dál jak strom a píseň hraj
mír strun mír snů mám rád

Už z hor zní zvon už tmí se kraj
a s ním tvůj syn šel spát
všem přej týž sen všem píseň hraj
mír strun mír snů mám rád

B. 1.poloha bez bendingu

6 7 8 -8 7 8 -8 7 -6 6
Už z hor zní-í---í zvon už tmí se kraj

6 7 8 -8 7 8 -8 8 9
a s ním tvů-ů---ůj syn še--el spát

8 9 9 8 -8 7 8 -8 7 -6 6
vše-em přej tý--ý---ýž sen všem pí-seň hraj

6 7 8 -8 7 8 -8 7
mír strun mí-í---ír snů mám rád

C. 2.poloha / C harmonika – G dur /

-4 6 -7 -6 6 -7 -6 6 5 -4
Už z hor zní--í---í zvon už tmí se kraj

-4 6 -7 -6 6 -7 -6 -7 -8
a s ním tvů-ů---ůj syn še--el spát

-7 -8 -8 -7 -6 6 -7 -6 6 5 -4
vše-em přej tý--ý---ýž sen všem pí-seň hraj

-4 6 -7 -6 6 -7 -6 6
mír strun mí--í---ír snů mám rád

D. 2.poloha s bendingem

-1 3 -3 ---3 3 -3 ---3 3 2 -1
Už z hor zní--í
í zvon už tmí se kraj

-1 3 -3 ---3 3 -3 ---3 -3 -4
a s ním tvů-ů
ůj syn še---el spát

-3 -4 -4 -3 ---3 3 -3 ---3 3 2 -1
vše-em přej tý--ý---ýž sen všem pí-seň hraj

-1 3 -3 ---3 3 -3 ---3 3
mír strun mí--í
ír snů mám rád

E. 6.poloha / C harmonika - F dur /

4 -5 -6 6 -5 -6 6 -5 -4 4
Už z hor zní-í---í zvon už tmí se kraj

4 -5 -6 6 -5 -6 6 -6 7
a s ním tvů-ů--ůj syn še--el spát

-6 7 7 -6 6 -5 -6 6 -5 -4 4
vše-em přej tý--ý--ýž sen všem pí-seň hraj

4 -5 -6 6 -5 -6 6 -5
mír strun mí--í--ír snů mám rád