Ukolíbavka

Ukolíbavka
hudba: J.J.Ryba

text: V.Nejedlý
úprava J.Tichota
Spirituál kvintet

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

4 4 4 -3 4 -4 -4 -4 4 -4 5 6 6 -5 5 -4
Spi má zla-a--tá boube-la-a-tá spi má rů-ů--žin-ko

3 -5 -5 5 -4 5 6 6 -5 5 -4 -4 -3 ---3 -3 4
noc se blí-í-ží oč-ka tí-í--ží sen spi dí-ív---čín-ko

3 -5 -5 5 -4 5 5 5 -4 4 -4 -4 -3 ---3 -3 4
noc se blí-í-ží oč-ka tí-í--ží sen spi dí-ív---čin-ko

Pán se žere po cti dere nespí starostí
panna bledá hocha hledá vzdychá milostí
panna bledá hocha hledá vzdychá milostí

Lichvář sedí zlata hledí před zlým zlodějem
na daň brouká strachy kouká za svým kročejem
na daň brouká strachy kouká za svým kročejem

Zrádné syny pro jich viny píchá v srdcích had
bez ouzkosti spějí k ctnosti byť jim hrozil kat
bez ouzkosti spějí k ctnosti byť jim hrozil kat