Ukolébavka

Ukolébavka
hudba: traditional

text : P.Zajíc
Nezmaři

zapsal Petkon

6.poloha / C harmonika- D moll /

-4 -5 6 -6 6 -6 6 6 -5 6
Máš u--už spá-á-át klidně-e spát

7 7 -8 -6 6 -5 5 -4 -4
sen ti-i vrátka o--teví-rá

-4 -5 6 -6 6 -6 6 6 -5 6
máš u--už spá-á-át klidně-e spát

7 7 -8 -6 6 -5 5 -4 -4
křídle-em noc ú-na--vu stírá

-4 4 4 -4 4 -4 -5 6 -5
R.: Už o-večky jdou ta-jemnou tmou

7 -8 -6 6 -5 5 -4 -4
flétna jim tichounce zpívá

-4 -5 -6 6 -6 6 6 -5 6
máš už spá-á-át klidně-e spát

7 -8 -6 6 -5 5 -4-4
sen ti vrátka o--tevírá

Vím právě vyplouváš na jezero snů
mírný vánek loďku hýčká
snad v dálce uvidíš křišťálový klíč
tím ti den odemkne víčka

R.: Už ovečky jdou tajemnou tmou ...

+ Máš už spát klidně spát
sen ti vrátka otevírá