Ukažte mi cestu dom

Ukažte mi cestu dom
hudba: L.Mysliveček

text: L.Mysliveček
Fleret

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

3 5 -4 4 -4 5 -4 -5 5 -4 5 -4
Dlúho sem tu ne-byl sotva sa tu vyznám

---3 -5 5 -4 4 -3 ---3 3 -4 -4 -4 5 -4 4
u
kažte mi cestu dom k nám za-sej sa tam vracám

Po světě sem blúdil kúsek ščestí hledal
ukažte mi cestu dom k nám zasej sa tam vracám

Aj hlavu sem sklonil aj klobúk sem zdělal
ukažte mi cestu dom k nám zasej sa tam vracám

Po světě sem blúdil kúsek ščestí hledal
tož ukažte mi cestu dom k nám zasej sa sem vracám