Ty hodiny breclavské

Ty hodiny breclavské

zapsal petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

4 -4 5 -5 6 -6 -7 7 -6 6 6 6 -5 5
/: Ty ho-diny breclavské ty sú bože cikánské :/

6 6 -4 -4 -4 5 -5 -6 -6 6 -6 6 -5 5
keď sa začla štvrtá bít mo-sél sem od miléj jít

6 6 -4 -4 -4 5 -5 -6 -6 6 -6 6 -5 5
keď sa začla štvrtá bít mo-sél sem od miléj jít

/: Štyry bily pět bilo miléj doma nebylo :/
ona žala travičku v tom zeleném hájíčku
ona žala travičku v tom zeleném hájíčku

/: Nechoď milá do hájka keď si moja frajárka :/
mysliveček zelený o věnec ťa ošidí
mysliveček zelený o věnec ťa ošidí